Promotic

NetGetData - metoda objektu AtouchX

Popis:
Přečte celou db. proměnnou.
Metoda přečte obsah celé db. proměnné. Čtení je asynchronní, po ukončení čtení je vyvolána událost EndNetGetData, která oznámí výsledek komunikace a přečtená data. Do události se také předá hodnota Param, která slouží uživateli k vlastní identifikaci.
Syntaxe:
Integer NetGetData(Long WID, Long Param)
Parametry:
WID(Long) WID db. proměnné pro čtení.
Param(Long) Hodnota, která se beze změny předá do události ukončení čtení.
Vrácená hodnota:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oATC = pMe.Pm("/AtouchApp").Acx;
var nWID = 2005;
var nParam = 100;
var nState = oATC.NetGetData(nWID, nParam);
© MICROSYS, spol. s r.o.