Promotic

GetKernelVersion - metoda objektu AtouchX

Popis:
Zjistí verzi komunikačního jádra AtouchApp.
Metoda vrací přímo číslo verze komunikačního jádra ve formátu BCD tak, že horní bajt obsahuje číslo verze a spodní bajt obsahuje číslo podverze. Například verzi 1.60 odpovídá hodnota &H160.
Syntaxe:
Integer GetKernelVersion()
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var nKernel = oATC.GetKernelVersion();
© MICROSYS, spol. s r.o.