Promotic

NetReset - metoda objektu AtouchX

Popis:
Odvrhne probíhající komunikační požadavek.
Po volání některé z komunikačních metod Net... dojde k asynchronnímu čtení či zápisu a po jeho ukončení je vyvolána odpovídající událost EndNet.... Pomocí metody NetReset lze provést tzv. odvrhnutí požadavku, to znamená, že se zruší vyvolání události pro odvržený požadavek. Tím tedy není aplikaci předána hodnota výsledku komunikace ani eventuálně čtené hodnoty, ačkoliv fyzicky komunikace proběhne.
 
Metoda NetReset odvrhne takové požadavky, které byly zadány pomocí metod Net... se stejným parametrem Param. To znamená, že komunikační požadavky mající shodný parametr Param se odvrhávají vždy naráz. Pokud je požadováno nezávislé odvrhnutí, pak musí požadavky mít parametry Param různé.
 
Hodnota 0 (nula) parametru Param způsobí, že se zruší všechny komunikační požadavky.
Syntaxe:
Integer NetReset(Long Param)
Parametry:
Param(Long) Hodnota parametru (dříve zadaná komunikačními metodami Net...), podle kterého se provede odvrhnutí požadavku.
Vrácená hodnota:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oATC = pMe.Pm("/AtouchApp").Acx;
var nStation = 2;
var nParam = 0;
var nState = oATC.NetReset(nParam);
© MICROSYS, spol. s r. o.