Promotic

TimeFromDbNetV - metoda objektu AtouchX

Popis:
Konverze času z DbNet formátu do VB nebo JS formátu
Informační systém DbNet uchovává datum a čas s přesností na 1sec jako počet sekund od 1.1.1980 půlnoci. Hodnota se uchovává na 32-bitech a je s ním možno definovat rozmezí od 1.1.1980 do 7.2.2116.
Syntaxe:
Integer TimeFromDbNetV(Integer DbNetTime, Variant DateTime)
Parametry:
DbNetTime(Integer) Hodnota převáděného času ve formátu DbNet.
DateTime[pro čtení i zápis] (Variant) Proměnná, kam se uloží výsledek konverze (VB - Date, JS - Double).
Vrácená hodnota:
Příklad:
DbNet čas 1238246520 je roven času 2019.03.28 13:22:00.000.
V jazyce VBScript tato hodnota je typu Date.
V jazyce JavaScript vrací hodnotu 43552.5569444444 typu Double.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oATC = pMe.Pm("/AtouchApp").Acx;
var nDbNet = 1238246520;
var mData = Pm.CreatePmMap();
mData.ParValue = 0;
var nState = Pm.CallAxMethod("", oATC, "TimeFromDbNetV Value=", nDbNet, mData);
Pm.Debug("AtouchX.TimeFromDbNetV Value=" + mData.ParValue);   // 43552.5569444444
Pm.Debug("AtouchX.TimeFromDbNetV Date=" + Pm.FormatDate(mData.ParValue, 1));   // 2019.03.28 13:22:00.000
© MICROSYS, spol. s r.o.