Promotic

StationDisconnect - metoda objektu AtouchX

Popis:
Zahájí proces odpojování stanice.
Metoda zahájí potřebné HW akce pro zrušení spojení se stanicí Station, přičemž nečeká do okamžiku skutečného zrušení spojení.
 
Pokud se použije metoda na stanici připojenou pomocí modemu, pak se zahájí sekvence vedoucí ke zrušení spojení (modem zavěsí, atd.). Ihned po návratu z metody se stanice Station tváří jako "odpojená". Proces zavěšení modemu může trvat i několik sekund a po tuto dobu "zotavení" je modem nepoužitelný. Pokud je k PC připojen pouze jeden modem, pak je nutno si uvědomit, že po použití metody StationDisconnect je nutno vyčkat nějakou dobu než je možno znovu navázat jakékoliv spojení.
 
Pokud se použije metoda na stanici připojenou pevnou linkou, pak se neprovede nic a metoda vrací kód chyby "OK".
 
Metodu je nutno volat vždy, kdy je zřejmé a potřebné ukončit spojení se stanicí připojenou pomocí modemu (na rozdíl od navázání spojení které se děje automaticky při prvním požadavku na komunikaci se stanicí).
Syntaxe:
Integer StationDisconnect(Integer Station)
Parametry:
Station(Integer) Číslo stanice, se kterou se má přerušit spojení.
Vrácená hodnota:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oATC = pMe.Pm("/AtouchApp").Acx;
var nInfo = oATC.StationDisconnect(60);
© MICROSYS, spol. s r.o.