Promotic

Chybové kódy

Všechny metody objektu AtouchX (až na výjimky metod zjišťující verze) vracejí kód chyby.
Kód chyby je 16-bitová hodnota, jejíž horní bajt určuje, kde chyba nastala a dolní bajt určuje typ chyby.
 
Hodnota 0 má význam "funkce dopadla bez chyby".
 
Konstanta Hodnota desítkově Hodnota šestnáctkově Popis
arrOK 0 &H0 Žádná chyba, metoda dopadla OK.
Obecné chyby komunikačního jádra
arrWK_SecondApp 256 &H100 Komunikační jádro již používá jiná aplikace.
Obvykle nastává při pokusu rozeběhnout současně na jednom počítači dvě aplikace, přistupující na síť DbNet.
arrWK_NotInit 257 &H101 Komunikační jádro nebylo inicializováno.
Obvykle nastává při použití metod bez inicializace.
arrWK_AlreadyInit 258 &H102 Komunikační jádro již bylo inicializováno.
Obvykle nastává při druhém zavolání inicializačních metod bez deinicializace.
arrWK_NoTempMem 259 &H103 Interní chyba při alokaci paměti pro konverzi řetězců.
arrWK_CreateGuard 260 &H104 Interní chyba při vytváření mutexu.
arrWK_BadTime 263 &H107 Špatný čas v konverzní funkci.
Obvykle nastává při zadání času mimo rozsah daného formátu do převodní funkce TimeFromDbNet nebo TimeToDbNet.
arrWK_CreateResClb 264 &H108 Interní chyba při alokaci struktur k rušení callback funkcí.
arrWK_BadAttr 272 &H110 Pro pokročilé a experty. Neznámý identifikátor atributu.
Chyby lokální databáze
arrDB_OpenError 512 &H200 Nepodařilo se otevřít soubor s popisem databáze.
Obvykle nastává při chybně zadaném jménu souboru v inicializačních funkcích.
arrDB_OpenAlloc 513 &H201 Interní chyba při alokaci paměti pro soubor s popisem databáze.
arrDB_OpenRead 514 &H202 Nepodařilo se přečíst soubor s popisem databáze. Poměrně netypická chyba vznikající pokud jiná aplikace má otevřen soubor s popisem databáze ve výhradním použití.
arrDB_BadStruct 515 &H203 Chybná struktura popisu databáze.
Obvykle nastává při chybně uvedeném typu nebo chybějícím parametru db. proměnné.
arrDB_BadScanf 516 &H204 Chyba při čtení čísla z popisu databáze.
Obvykle nastává při špatném popisu databáze, kde místo očekávaného čísla (WIDu, rozměru nebo stanice) je jiný text.
arrDB_NoMemory 517 &H205 Málo místa pro vytvoření databáze. Poměrně netypická chyba vznikající při pokusu inicializovat velmi (ale opravdu velmi) velikou lokální databázi.
arrDB_CreateGuard 518 &H206 Interní chyba při vytváření mutexu.
arrDB_RedefItem 520 &H208 Některá db. proměnná je uvedená dvakrát.
Obvykle nastává při špatném popisu databáze.
arrDB_BadRow 528 &H210 Špatný řádek (řádky) db. proměnné.
Obvykle nastává při pokusu pracovat s db. maticí mimo její řádkové rozměry.
arrDB_BadCol 529 &H211 Špatný sloupec (sloupce) db. proměnné.
Obvykle nastává při pokusu pracovat s db. maticí mimo její sloupcové rozměry.
arrDB_BadType 530 &H212 Špatný typ db. proměnné v metodě pro čtení/zápis obecné db. proměnné.
arrDB_NoVariable 531 &H213 Db. proměnná neexistuje.
Obvykle nastává při chybně zadaném WIDu.
arrDB_BadHandle 532 &H214 Špatný handle na db. proměnnou.
arrDB_RedefAlarm 534 &H216 Pro pokročilé. Byla zavolána metoda pro nastavení alarmu, přičemž alarm je již definován. Nejprve je nutno předcházející alarm zrušit.
arrDB_NoDatagram 536 &H218 Pro pokročilé. Byla zavolána metoda pro potvrzení datagramu, přičemž proměnná nemá nastaveno sledování datagramů.
Obecné chyby hardware
arrHW_OpenError 768 &H300 Nepodařilo se otevřít soubor s popisem HW připojení.
Obvykle nastává při chybně zadaném jménu souboru v inicializačních funkcích.
arrHW_OpenAlloc 769 &H301 Interní chyba při alokaci paměti pro soubor s popisem HW připojení.
arrHW_OpenRead 770 &H302 Nepodařilo se přečíst soubor s popisem HW připojení. Poměrně netypická chyba vznikající pokud jiná aplikace má otevřen soubor s popisem HW připojení ve výhradním použití.
arrHW_BadStruct 771 &H303 Chybná struktura popisu HW připojení.
Obvykle nastává při chybějící sekci [General] v popisu HW.
arrHW_BadScanf 772 &H304 Chyba při čtení čísla z popisu HW připojení.
Obvykle nastává při špatném popisu HW připojení, kde místo očekávaného čísla stanice v klíči MyStation je jiný text.
arrHW_NoMemory 773 &H305 Interní chyba při alokaci struktur pro HW DLL.
arrHW_CreateGuard 774 &H306 Interní chyba při vytváření mutexu.
arrHW_NoParams 775 &H307 V popisu HW připojení chybí povinný parametr.
Obvykle nastává při chybějícím klíči MyStation.
arrHW_RedefParams 776 &H308 Některý parametr je uvedený dvakrát.
Obvykle nastává při špatném popisu HW připojení.
arrHW_CreateService 777 &H309 Interní chyba při vytváření HW threadu.
arrHW_BadStation 784 &H310 Špatné číslo stanice PC v klíči MyStation v popisu HW připojení.
arrHW_NoDLL 785 &H311 Nepodařilo se najít HW DLL.
Obvykle nastává při špatném popisu HW připojení při chybně uvedeném názvu sekce popisující HW.
V horším případě může též znamenat poškozenou instalaci, kdy byly smazány některé nezbytné komponenty komunikačního jádra.
arrHW_BadDLL 786 &H312 HW DLL neodpovídá očekávanému rozhraní. Poměrně netypická chyba vznikající v důsledku poškozené instalace (přepsání DLL).
arrHW_BadVersion 787 &H313 Verze HW DLL neodpovídá požadované verzi. Poměrně netypická chyba vznikající v důsledku poškozené instalace (nekonzistence mezi verzemi DLL).
arrHW_MixStation 788 &H314 V popisu HW je některá stanice uvedena dvakrát.
Obvykle nastává při chybném popisu HW připojení, kdy každá stanice může být připojena jen s jedním typem HW.
arrHW_MaxSeg 789 &H315 V popisu HW je některá sekce uvedena vícekrát, než je povoleno.
Obvykle nastává při chybném popisu HW připojení, kdy některé sekce (spojení pomocí modemu [MDM] a testovací připojení [NON]) mohou být uvedeny jen jednou.
arrHW_NoStream 792 &H318 Chybný identifikátor streamu v metodě pro odpověď na datagram (obvykle stream již byl zavřen a odpověď nelze zaslat).
Chyby při komunikaci
arrRQ_CreateGuard 1024 &H400 Interní chyba při vytváření mutexu.
arrRQ_LocalReq 1025 &H401 Požadavek pro komunikaci je lokální.
Obvykle nastává při pokusu číst/zapsat informaci (db. proměnnou, čas, identifikaci) z/do PC. Pro pokročilé. Pro čtení/zápis db. proměnných patřících PC slouží metody pro čtení/zápis z/do lokální databáze
arrRQ_NoStation 1026 &H402 Stanice nebyla inicializována.
Obvykle nastává při pokusu pracovat se stanicí (číst stav, číst/zapisovat čas atd.), která není popsána v popisu HW připojení.
arrRQ_FullBuff 1027 &H403 Vyrovnávací paměť komunikace je plná.
Obvykle nastává při vysokých nárocích na přenos dat v jeden okamžik. Je nutno rozložit komunikaci do delšího časového období.
arrRQ_BadCount 1030 &H406 Špatná délka dat v metodách komunikujících paměť a porty stanice.
arrRQ_RedefPlug 1046 &H416 Pro pokročilé. Byla zavolána metoda pro nastavení sledování stavu stanice, přičemž sledování je již definováno. Nejprve je nutno předcházející sledování stavu stanice zrušit.
Chyby připojení pomocí DOKOPO
arrDK_BadStruct 2051 &H803 Chybná struktura popisu HW připojení pomocí DOKOPO.
Obvykle nastává při syntaktické chybě v sekci [DKP].
arrDK_BadScanf 2052 &H804 Chyba při čtení čísla z popisu HW připojení DOKOPO.
Obvykle nastává při špatném popisu HW připojení, kde místo očekávaného čísla v některém z klíčů v sekci [DKP] je jiný text.
arrDK_NoMemory 2053 &H805 Interní chyba při alokaci struktur pro DOKOPO.
arrDK_CreateGuard 2054 &H806 Interní chyba při vytváření mutexu.
arrDK_NoParams 2055 &H807 V popisu HW připojení DOKOPO chybí povinný parametr.
Obvykle nastává při chybějícím klíči v sekci [DKP].
arrDK_RedefParams 2056 &H808 Některý parametr v popisu HW připojení DOKOPO je uvedený dvakrát.
Obvykle nastává při špatném popisu v sekci [DKP].
arrDK_CreateService 2057 &H809 Interní chyba při vytváření HW threadu pro DOKOPO.
arrDK_BadOffset 2058 &H80A Chybně uvedený offset segmentu v klíči OfsNet. Pro offset segmentu jsou povoleny hodnoty 0, 32, 64, 96, 128, 160, 192 a 224.
arrDK_BadStation 2064 &H810 Špatné číslo stanice v některém z klíčů Station v sekci [DKP].
arrDK_BadSpeed 2068 &H814 Špatná nebo nepodporovaná komunikační rychlost sítě DbNet pro DOKOPO v klíči Speed v sekci [DKP].
arrDK_VxDOpen 2069 &H815 Nelze otevřít ovladač pro DOKOPO. Poměrně netypická chyba vznikající v důsledku poškozené instalace (chybějící VxD).
arrDK_VxDOldVersion 2070 &H816 Verze ovladače neodpovídá požadované verzi. Poměrně netypická chyba vznikající v důsledku poškozené instalace (nekonzistence verzí jednotlivých komponent).
arrDK_VxDNotInit 2071 &H817 Chyba během instalace ovladače DOKOPO.
Obvykle nastává při chybě při alokaci DOKOPO.
Karta DOKOPO specifikována v klíči DKP je již používána nebo není na počítači správně nainstalovaná.
arrDK_IRQCreateEvent 2072 &H818 Interní chyba při vytváření události.
arrDK_DownloadFail 2076 &H81C Do karty DOKOPO nelze zavést program. Poměrně netypická chyba vznikající v důsledku špatné instalace DOKOPO na počítači nebo HW chybě karty.
arrDK_BoardStay 2077 &H81D Po zavedení programu do DOKOPO se program nerozeběhl. Poměrně netypická chyba vznikající při eventuální HW chybě karty DOKOPO.
arrDK_NotResponse 2078 &H81E Služba požadovaná po kartě DOKOPO skončila chybou (resp. karta DOKOPO neodpověděla). Poměrně netypická chyba vznikající při velkém zatížení DOKOPO.
Chyby připojení pomocí modemu
arrMD_BadStruct 2307 &H903 Chybná struktura popisu HW připojení pomocí modemu.
Obvykle nastává při syntaktické chybě v sekci [MDM].
arrMD_BadScanf 2308 &H904 Chyba při čtení čísla z popisu HW připojení modemu.
Obvykle nastává při špatném popisu HW připojení, kde místo očekávaného čísla v některém z klíčů v sekci [MDM] je jiný text.
arrMD_NoMemory 2309 &H905 Interní chyba při alokaci struktur pro modemy.
arrMD_CreateGuard 2310 &H906 Interní chyba při vytváření mutexu.
arrMD_NoParams 2311 &H907 V popisu HW připojení modemu chybí povinný parametr.
Obvykle nastává při chybějícím klíči v sekci [MDM].
arrMD_RedefParams 2312 &H908 Některý parametr v popisu HW připojení modemu je uvedený dvakrát.
Obvykle nastává při špatném popisu v sekci [MDM].
arrMD_CreateService 2313 &H909 Interní chyba při vytváření HW threadu pro modemy.
arrMD_BadStation 2320 &H910 Špatné číslo stanice v některém z klíčů Station v sekci [MDM].
arrMD_BadStParams 2321 &H911 Špatné parametry stanice v některém z klíčů Station v sekci [MDM].
arrMD_BadCOM 2322 &H912 Špatné číslo COMu v některém z klíčů ModemCom v sekci [MDM].
arrMD_BadATString 2323 &H913 Špatná syntaxe některého AT příkazu v některém z klíčů ModemCom v sekci [MDM].
arrMD_BadPIN 2324 &H914 Špatné číslo PIN v některém z klíčů ModemCom v sekci [MDM].
arrMD_OpenCOM 2336 &H920 Nelze otevřít zadaný COM port PC.
Obvykle nastává pokud některý ze zadaných COMů již používá jiná aplikace.
arrMD_SetCOM 2337 &H921 Nelze nastavit potřebné parametry COM portu PC.
Obvykle nastává při nepodporované rychlosti COM portu, v jiném případě chyba indikuje HW problémy se zadaným COM portem PC.
arrMD_NoConnect 2338 &H922 Nelze komunikovat (číst/zapisovat), protože není k dispozici volný modem.
Obvykle nastává, pokud jsou všechny možné modemy právě používány a zbývající jsou v poruše.
Mohou také existovat modemy s vyšší prioritou jež nesmí být pro komunikaci na nižší prioritou použity. Je nutno nejprve nějaký modem uvolnit (například zrušením právě probíhajícího spojení).
arrMD_ConnectBusy 2339 &H923 Nelze komunikovat (číst/zapisovat), protože právě teď není k dispozici volný modem.
Obvykle nastává, pokud není volný modem, ale existuje alespoň jeden, který se právě "zotavuje" a během několika sekund bude k dispozici. Je nutno chvíli počkat a pak pokus o komunikaci opakovat.
Chyby připojení pomocí COMu
arrCM_BadStruct 2563 &HA03 Chybná struktura popisu HW připojení pomocí COMu.
Obvykle nastává při syntaktické chybě v sekci [COM].
arrCM_BadScanf 2564 &HA04 Chyba při čtení čísla z popisu HW připojení COMu.
Obvykle nastává při špatném popisu HW připojení, kde místo očekávaného čísla v některém z klíčů v sekci [COM] je jiný text.
arrCM_NoMemory 2565 &HA05 Interní chyba při alokaci struktur pro COM.
arrCM_CreateGuard 2566 &HA06 Interní chyba při vytváření mutexu.
arrCM_NoParams 2567 &HA07 V popisu HW připojení COMu chybí povinný parametr.
Obvykle nastává při chybějícím klíči v sekci [COM].
arrCM_RedefParams 2568 &HA08 Některý parametr v popisu HW připojení COMu je uvedený dvakrát.
Obvykle nastává při špatném popisu v sekci [COM].
arrCM_CreateService 2569 &HA09 Interní chyba při vytváření HW threadu pro COM.
arrCM_BadOffset 2570 &HA0A Chybně uvedený offset segmentu v klíči OfsNet. Pro offset segmentu jsou povoleny hodnoty 0, 32, 64, 96, 128, 160, 192 a 224.
arrCM_BadStation 2576 &HA10 Špatné číslo stanice v některém z klíčů Station v sekci [COM].
arrCM_BadCOM 2577 &HA11 Špatné číslo COMu v některém z klíčů Com v sekci [COM].
arrCM_BadSpeed 2578 &HA12 Špatná nebo nepodporovaná komunikační rychlost sítě DbNet pro COM v klíči Speed v sekci [COM].
arrCM_OpenCOM 2592 &HA20 Nelze otevřít zadaný COM port PC.
Obvykle nastává pokud některý ze zadaných COMů již používá jiná aplikace.
arrCM_SetCOM 2593 &HA21 Nelze nastavit potřebné parametry COM portu PC.
Obvykle nastává při nepodporované rychlosti COM portu, v jiném případě chyba indikuje HW problémy se zadaným COM portem PC.
arrCM_NoTimer 2594 &HA22 Na PC chybí přesný časovač potřebný pro komunikaci. Poměrně netypická chyba vyskytující se u starších počítačů, která znemožňuje vytvořit spojení do sítě DbNet pomocí COM portu PC.
Chyby připojení pomocí Ethernetu UDP protokolem
arrUD_BadStruct 2819 &HB03 Chybná struktura popisu HW připojení pomocí Ethernetu.
Obvykle nastává při syntaktické chybě v sekci [UDP].
arrUD_BadScanf 2820 &HB04 Chyba při čtení čísla z popisu HW připojení Ethernetu.
Obvykle nastává při špatném popisu HW připojení, kde místo očekávaného čísla v některém z klíčů v sekci [UDP] je jiný text.
arrUD_NoMemory 2821 &HB05 Interní chyba při alokaci struktur pro UDP.
arrUD_CreateGuard 2822 &HB06 Interní chyba při vytváření mutexu.
arrUD_NoParams 2823 &HB07 V popisu HW připojení Ethernetu chybí povinný parametr.
Obvykle nastává při chybějícím klíči v sekci [UDP].
arrUD_RedefParams 2824 &HB08 Některý parametr v popisu HW připojení Ethernetu je uvedený dvakrát.
Obvykle nastává při špatném popisu v sekci [UDP].
arrUD_CreateService 2825 &HB09 Interní chyba při vytváření HW threadu pro UDP.
arrUD_BadOffset 2826 &HB0A Chybně uvedený offset v klíči Offset. Musí být v rozsahu 0 - 65504.
arrUD_BadStation 2832 &HB10 Špatné číslo stanice v některém z klíčů Station v sekci [UDP].
arrUD_BadIP 2833 &HB11 Špatně zadaná číselná IP adresa v některém z klíčů Address v sekci [UDP].
arrUD_DuplIP 2834 &HB12 Duplikovaná IP adresa. Každá gateway musí mít jedinečnou IP adresu v klíči Address v sekci [UDP].
arrUD_OpenWinsock 2848 &HB20 Nelze otevřít Winsock pro komunikaci. Je vyžadován nainstalovaný Winsock alespoň verze 2.00.
arrUD_OpenSocket 2849 &HB21 Nelze otevřít socket pro komunikaci.
arrUD_GetIP 2850 &HB22 Textově zadaná adresa v některém klíči Address v sekci [UDP] nelze převést na IP adresu.
Chyby připojení bod-bod pomocí "servisního módu"
arrSM_BadStruct 3075 &HC03 Chybná struktura popisu HW připojení bod-bod pomocí "servisního módu".
Obvykle nastává při syntaktické chybě v sekci [SVM].
arrSM_BadScanf 3076 &HC04 Chyba při čtení čísla z popisu HW připojení bod-bod pomocí "servisního módu".
Obvykle nastává při špatném popisu HW připojení, kde místo očekávaného čísla v některém z klíčů v sekci [SVM] je jiný text.
arrSM_NoMemory 3077 &HC05 Interní chyba při alokaci struktur pro připojení bod-bod pomocí "servisního módu".
arrSM_CreateGuard 3078 &HC06 Interní chyba při vytváření mutexu.
arrSM_NoParams 3079 &HC07 V popisu HW připojení bod-bod pomocí "servisního módu" chybí povinný parametr.
Obvykle nastává při chybějícím klíči v sekci [SVM].
arrSM_RedefParams 3080 &HC08 Některý parametr v popisu HW připojení bod-bod pomocí "servisního módu" je uvedený dvakrát.
Obvykle nastává při špatném popisu v sekci [SVM].
arrSM_CreateService 3081 &HC09 Interní chyba při vytváření HW threadu pro připojení bod-bod pomocí "servisního módu".
arrSM_BadStation 3088 &HC10 Špatné číslo stanice v některém z klíčů Station v sekci [SVM].
arrSM_OpenCOM 3104 &HC20 Nelze otevřít zadaný COM port PC.
Obvykle nastává pokud některý ze zadaných COMů již používá jiná aplikace.
arrSM_SetCOM 3105 &HC21 Nelze nastavit potřebné parametry COM portu PC.
Obvykle nastává při nepodporované rychlosti COM portu, v jiném případě chyba indikuje HW problémy se zadaným COM portem PC.
Chyby připojení bod-bod pomocí "servisního módu"
arrGP_BadStruct 3331 &HD03 Chybná struktura popisu HW připojení pomocí GPRS.
Obvykle nastává při syntaktické chybě v sekci [GPR].
arrGP_BadScanf 3332 &HD04 Chyba při čtení čísla z popisu HW připojení pomocí GPRS.
Obvykle nastává při špatném popisu HW připojení, kde místo očekávaného čísla v některém z klíčů v sekci [GPR] je jiný text.
arrGP_NoMemory 3333 &HD05 Interní chyba při alokaci struktur pro připojení pomocí GPRS.
arrGP_CreateGuard 3334 &HD06 Interní chyba při vytváření mutexu.
arrGP_NoParams 3335 &HD07 V popisu HW připojení pomocí GPRS chybí povinný parametr.
Obvykle nastává při chybějícím klíči v sekci [GPR].
arrGP_RedefParams 3336 &HD08 Některý parametr v popisu HW připojení pomocí GPRS je uvedený dvakrát.
Obvykle nastává při špatném popisu v sekci [GPR].
arrGP_CreateService 3337 &HD09 Interní chyba při vytváření HW threadu pro připojení pomocí GPRS.
arrGP_BadStation 3344 &HD10 Špatné číslo stanice v některém z klíčů Station v sekci [GPR].
arrGP_BadIP 3345 &HD11 Špatně zadaná číselná IP adresa v některém z klíčů MyAddress nebo Station v sekci [GPR].
arrGP_DuplIP 3346 &HD12 Duplikovaná IP adresa. Každá gateway musí mít jedinečnou IP adresu v klíči Station v sekci [GPR].
arrGP_OpenCOM 3360 &HD20 Nelze otevřít zadaný COM port PC.
Obvykle nastává pokud některý ze zadaných COMů již používá jiná aplikace.
arrGP_SetCOM 3361 &HD21 Nelze nastavit potřebné parametry COM portu PC.
Obvykle nastává při nepodporované rychlosti COM portu, v jiném případě chyba indikuje HW problémy se zadaným COM portem PC.
Chyby připojení pomocí Ethernetu TCP protokolem
arrTC_BAD_STRUCT 3587 &HE03 Chybná struktura popisu HW připojení pomocí Ethernetu.
Obvykle nastává při syntaktické chybě v sekci [TCP].
arrTC_BAD_SCANF 3588 &HE04 Chyba při čtení čísla z popisu HW připojení Ethernetu.
Obvykle nastává při špatném popisu HW připojení, kde místo očekávaného čísla v některém z klíčů v sekci [TCP] je jiný text.
arrTC_NoMemory 3589 &HE05 Interní chyba při alokaci struktur pro TCP.
arrTC_CreateGuard 3590 &HE06 Interní chyba při vytváření mutexu.
arrTC_NO_PARAMS 3591 &HE07 V popisu HW připojení Ethernetu chybí povinný parametr.
Obvykle nastává při chybějícím klíči v sekci [TCP].
arrTC_REDEF_PARAMS 3592 &HE08 Některý parametr v popisu HW připojení Ethernetu je uvedený dvakrát.
Obvykle nastává při špatném popisu v sekci [TCP].
arrTC_CreateService 3593 &HE09 Interní chyba při vytváření HW threadu pro připojení pomocí TCP.
arrTC_BAD_OFFSET 3594 &HE0A Chybně uvedený offset v klíči Offset. Musí být v rozsahu 0 - 65504.
arrTC_BAD_STATION 3600 &HE10 Špatné číslo stanice v některém z klíčů Station v sekci [TCP].
arrTC_BAD_IP 3601 &HE11 Špatně zadaná číselná IP adresa v některém z klíčů Address nebo Station v sekci [TCP].
arrTC_DUPL_IP 3602 &HE12 Duplikovaná IP adresa. Každá gateway musí mít jedinečnou IP adresu + port v klíči Address v sekci [TCP].
arrTC_OPEN_WINSOCK 3616 &HE20 Nelze otevřít Winsock pro komunikaci. Je vyžadován nainstalovaný Winsock alespoň verze 2.00.
arrTC_OPEN_SOCKET 3617 &HE21 Nelze otevřít socket pro komunikaci.
arrTC_GET_IP 3618 &HE22 Textově zadaná adresa v některém klíči Address v sekci [TCP] nelze převést na IP adresu.
Chyby zpracování (čtení) archivů.
arrPA_OpenError 4864 &H1300 Nepodařilo se otevřít soubor s popisem archivů.
Obvykle nastává při chybně zadaném jménu souboru v inicializačních funkcích.
arrPA_OpenAlloc 4865 &H1301 Interní chyba při alokaci paměti pro soubor s popisem archivů.
arrPA_OpenRead 4866 &H1302 Nepodařilo se přečíst soubor s popisem archivů. Poměrně netypická chyba vznikající pokud jiná aplikace má otevřen soubor s popisem archivů ve výhradním použití.
arrPA_BadStruct 4867 &H1303 Chybná struktura popisu archivů.
Obvykle nastává při chybějícím oddělovači (rovná se, čárka) v některém klíči nebo při chybějící části některého klíče.
arrPA_BadScanf 4868 &H1304 Chyba při čtení čísla z popisu archivů.
Obvykle nastává při špatném popisu archivů, kde místo očekávaného čísla v některém klíči je jiný text.
arrPA_NoMemory 4869 &H1305 Interní chyba při alokaci struktur pro archivy.
arrPA_CreateGuard 4870 &H1306 Interní chyba při vytváření mutexu.
arrPA_NoParams 4871 &H1307 V popisu archivů chybí povinný parametr.
Obvykle nastává při některém chybějícím klíči.
arrPA_RedefParams 4872 &H1308 Některý parametr je uvedený dvakrát.
Obvykle nastává při špatném popisu archivů.
arrPA_CreateIdle 4873 &H1309 Interní chyba při vytváření archivního threadu.
arrPA_BadStation 4880 &H1310 Špatné číslo stanice v některém z klíčů MyStation v popisu archivů.
arrPA_BadWIDArchive 4881 &H1311 Špatný WID db. matice s archivními hodnotami.
Obvykle nastává při chybně zadaném WIDu v některém z klíčů Data nebo pokud db. matice pro provozní deník není typu MI.
arrPA_BadWIDIndex 4882 &H1312 Špatný WID db. proměnné s archivním indexem.
Obvykle nastává při chybně zadaném WIDu v některém z klíčů Index nebo pokud db. proměnná není typu I.
arrPA_BadWIDTime 4883 &H1313 Špatný WID db. matice s archivními časy vzorků.
Obvykle nastává při chybně zadaném WIDu v některém z klíčů Time nebo pokud db. proměnná není typu ML.
arrPA_BadSizeArchive 4884 &H1314 Špatná velikost db. matice s hodnotami archivu.
Obvykle nastává, pokud db. matice s hodnotami archivu má jiný počet sloupců než předcházející matice případně než db. matice s časy vzorků.
Může jít o chybné uvedení jiné db. proměnné v popisu archivů nebo o chybu v popisu db. proměnné v popisu databáze.
arrPA_BadSizeTime 4885 &H1315 Špatná velikost db. matice s časy vzorků archivu.
Obvykle nastává, pokud db. matice s časy vzorků archivu má jiný počet sloupců než db. matice s hodnotami archivu.
Může jít o chybné uvedení jiné db. proměnné v popisu archivů nebo o chybu v popisu db. proměnné v popisu databáze.
arrPA_BadSizeLogger 4886 &H1316 Špatná velikost db. matice provozního deníku.
Obvykle nastává, pokud db. matice provozního deníku nemá počet sloupců zarovnaný na násobky 8 nebo má víc jak jeden řádek.
Může jít o chybné uvedení jiné db. proměnné v popisu archivů nebo o chybu v popisu db. proměnné v popisu databáze.
arrPA_BadText 4887 &H1317 Špatná vazba mezi formátovacími pravidly pro provozní deník.
Obvykle nastává, pokud některý provozní deník v klíči Text v sekci [LOGGER] odkazuje na neexistující sadu formátovacích pravidel nebo pokud některé formátovací pravidlo v klíči Item v sekci [TEXT] se odkazuje na neexistující tabulku pomocných textů.
arrPA_BadArchive 4896 &H1320 Špatný identifikátor archivu.
Obvykle nastává při volání některé metody s identifikátorem neexistujícího archivu.
arrPA_BadType 4897 &H1321 Byla zavolána metoda nad archivem takového typu, pro který metoda není určena a nic nedělá.
arrPA_WriteError 4898 &H1322 Metoda "Accept" neuložila informace do pracovního souboru, nicméně převzetí vzorku bylo potvrzeno.
Obvykle nastává při chybně uvedeném jménu pracovního souboru v popisu archivů.
Tato návratová hodnota se vrací i pokud název pracovního souboru bylo NONE.
arrPA_NothingAccept 4899 &H1323 Byla zavolána metoda "Accept" ačkoliv archiv nemá přečtený žádný vzorek.
Chyby VBA
arrVB_Variant 5120 &H1400 Chyba při vytváření VBA proměnné.
Obvykle nastává, pokud proměnná jiného typu je dosazena za výstupní parametr metody typu Variant a ta nelze přetvořit na požadovaný typ.
arrVB_API 5121 &H1401 Interní chyba při volání služeb API.
Ostatní chyby
arrAT_NotImplemented -256 &HFF00 Funkce není implementována.
Chyby testovacího prázdného připojení
arrNN_BadStruct -253 &HFF03 Chybná struktura popisu testovacího prázdného připojení.
Obvykle nastává při syntaktické chybě v sekci [NON].
arrNN_BadScanf -252 &HFF04 Chyba při čtení čísla z popisu testovacího prázdného připojení.
Obvykle nastává při špatném popisu připojení, kde místo očekávaného čísla v některém z klíčů v sekci [NON] je jiný text.
arrNN_NoParams -249 &HFF07 V popisu testovacího prázdného připojení chybí povinný parametr.
Obvykle nastává při chybějícím klíči v sekci [NON].
arrNN_BadStation -240 &HFF10 Špatné číslo stanice v některém z klíčů Station v sekci [NON].
arrNN_CreateEvent -239 &HFF11 Interní chyba při alokaci události.
© MICROSYS, spol. s r.o.