Promotic

TimeToDbNetV - metoda objektu AtouchX

Popis:
Konverze času z VB nebo JS formátu do DbNet formátu.
Informační systém DbNet uchovává datum a čas s přesností na 1sec jako počet sekund od 1.1.1980 půlnoci. Hodnota se uchovává na 32-bitech a je s ním možno definovat rozmezí od 1.1.1980 do 7.2.2116.
Syntaxe:
Integer TimeToDbNetV(Variant DateTime, Long DbNetTime)
Parametry:
DateTime(Variant) Hodnota převáděného času v (VB - Date, JS - double).
DbNetTime[pro čtení i zápis] (Long) Proměnná, kam se uloží výsledek konverze ve formátu DbNet.
Vrácená hodnota:
Příklad:
DbNet čas 1238246520 je roven času 2019.03.28 13:22:00.000 (43552.5569444444).
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oATC = pMe.Pm("/AtouchApp").Acx;
var nDateTime = 43552.5569444444;
var mData = Pm.CreatePmMap();
mData.ParValue = 0;
var nState = Pm.CallAxMethod("", oATC, "TimeToDbNetV", nDateTime, mData);
Pm.Debug("AtouchX.TimeFromDbNetV " + mData.ParValue);   // DbNetTime = 1238246520
© MICROSYS, spol. s r.o.