Promotic

GetInfo - metoda objektu AtouchX

Popis:
Vrací informace o komunikačním jádře.
Metoda vrací dostupné informace o komunikačním jádře a vrátí je ve vytvořené matici.
Syntaxe:
Integer GetInfo(Array INFO)
Parametry:
INFO[pro čtení i zápis] (Array) Verze komunikačního jádra v BCD formátu tak, že horní bajt obsahuje číslo verze a spodní bajt obsahuje číslo podverze. Například verzi 1.60 odpovídá hodnota &H160.
Vrácená hodnota:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oATC = pMe.Pm("/AtouchApp").Acx;
var mInfo = Pm.CreatePmMap();
mInfo.ParValue = Pm.CreatePmArray(1, 1);
var nState = Pm.CallAxMethod("", oATC, "GetInfo", mInfo);
var aInfo = mInfo.ParValue;
Pm.Debug("AtouchX.GetInfo return INFO: " + aInfo.GetItem(0));
© MICROSYS, spol. s r.o.