Promotic

DirectEvents - vlastnost objektu AtouchX

Popis:
Vrací nebo nastaví příznak přímého volání událostí.
Vlastnost ovlivňuje vnitřní chování objektu a jeho případnou změnu je nutno provést před inicializací připojení.
Syntaxe:
Boolean DirectEvents
Hodnoty:
false (přednastaveno) - Při inicializaci připojení se vytvoří pomocné vlákno, které bude vyvolávat všechny události. Tento přístup je o něco pomalejší a bezpečnější.
true - Události budou vyvolávány přímo z vlákna (threads) obsluhujícími HW PC. Tento přístup je rychlejší, na druhé straně ale nebezpečnější. Pokud aplikace v události způsobí zpoždění, pak to může vést až k rozpadu komunikace nebo komunikačním chybám!
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

oATC.DirectEvents = false;
© MICROSYS, spol. s r.o.