Promotic

EndNetCompose - událost objektu AtouchX

Popis:
Událost je vyvolána po ukončení zápisu při postupném zápisu db. proměnné.
Událost oznamuje ukončení fyzického zápisu db. proměnné nebo matice při procesu postupného zápisu. Uživateli předkládá WID zapisované db. proměnné, výsledek komunikace a uživatelem zadaný parametr Param.
Parametry:
WID(Long) WID db. proměnné, která se četla.
Hodnota WID odpovídá zadané hodnotě (čistý WID nebo WID včetně čísla stanice) v metodě NetComposeEnd.
Result(Long) Výsledek komunikace
Param(Long) Hodnota zadaná v metodě NetComposeEnd.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

if (Result < 1024)
{
Pm.Debug("AtouchX.EndNetCompose " WID + " OK");
}
else
{
Pm.Debug("AtouchX.EndNetCompose " WID + " Error !!");
}
© MICROSYS, spol. s r. o.