Update cookies preferences
Promotic

EndNetCompose - zdarzenie obiektu AtouchX

Opis:
Zdarzenie zostanie wywołane po zakończeniu zapisu podczas kolejnego zapisu zmiennej bazodanowej.
Zdarzenie powiadamia o zakończeniu fyzicznego zapisu zmiennej bazodanowej lub macierzy podczas procesu kolejnego zapisu. Przedstawia użytkownikowi WID zapisywanej zmiennej bazodanowej, wynik komunikacji oraz parametr Param określony przez użytkownika.
Parametry:
WID(Long) WID odczytywanej zmiennej bazodanowej.
Wartość WID odpowiada określonej wartości (czysty WID lub WID wraz z numerem stacji) w metodzie NetComposeEnd.
Result(Long) Wynik komunikacji
Param(Long) Wartość określona w metodzie NetComposeEnd.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

if (Result < 1024)
{
Pm.Debug("AtouchX.EndNetCompose " + WID + " OK");
}
else
{
Pm.Debug("AtouchX.EndNetCompose " + WID + " Error !!");
}
© MICROSYS, spol. s r.o.