Promotic

NetReset - metoda obiektu AtouchX

Opis:
Odrzuci trwające żądanie komunikacji.
Po wywołaniu jednej z metod komunikacyjnych Net... następuje asynchroniczny odczyt lub zapis, a po jego zakończeniu zostanie wywołane odpowiednie zdarzenie EndNet.... Przy pomocy metody NetReset można wykonać tzw. odrzucenie żądania, to znaczy, że wywołanie zdarzenia dla odrzuconego żądania zostanie anulowane. W ten sposób aplikacja nie otrzymuje wartości wyniku komunikacji lub ewentualnie odczytanych wartości, mimo że fizycznie dochodzi do komunikacji.
 
Metoda NetReset odrzuca takie żądania, które zostały określone przy pomocy metod Net... z tym samym parametrem Param. To znaczy, że żądania komunikacji posiadające ten sam parametr Param są zawsze odrzucane jednocześnie. Jeżeli wymagane jest niezależne odrzucanie, wtedy żądania muszą mieć różne parametry Param.
 
Wartość 0 (zero) parametru Param powoduje, że wszystkie żądania komunikacji są odrzucane.
Składnia:
Integer NetReset(Long Param)
Parametry:
Param(Long) Wartość parametru (wcześniej określona przy pomocy metod komunikacyjnych Net...), według której zostanie wykonane odrzucenie żądania.
Wartość zwrotna:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oATC = pMe.Pm("/AtouchApp").Acx;
var nStation = 2;
var nParam = 0;
var nState = oATC.NetReset(nParam);
© MICROSYS, spol. s r.o.