Promotic

Done - metoda obiektu AtouchX

Opis:
Zakończy połączenie z siecią DbNet.
Metoda kończy połączenie z siecią DbNet, tzn. przede wszystkim kończy komunikację (przestaje nadawać i odbierać na liniach komunikacyjnych, zawiesza wszystkie podłączone modemy) i zwalnia wszystkie przydzielone zasoby sprzętowe (COM, DOKOPO).
 
Metoda musi być zawsze wywołana przed usunięciem obiektu, jeżeli metoda inicjalizacyjna została wywołana, bez względu na to, czy inicjalizacja zakończyła się sukcesem czy porażką!
 
Po zakończeniu połączenia nie można już korzystać z innych metod obiektu, ponieważ zakończą się one błędem "niezinicjalizowano". Wyjątkiem są metody sprawdzania wersji, sprawdzania informacji i do konwersji czasu, które mogą być używane bez inicjalizacji. Możliwe jest również ponowne użycie metod inicjalizacyjnych do reinicjalizacji połączenia.
Składnia:
Integer Done()
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oATC.Done();
© MICROSYS, spol. s r. o.