Promotic

EndNetGetTime - zdarzenie obiektu AtouchX

Opis:
Zdarzenie jest wywołane po zakończeniu odczytu czasu stacji.
Zdarzenie powiadamia o zakończeniu odczytu czasu stacji. Przedstawia użytkownikowi numer stacji, z której został odczytany czas, wynik komunikacji, parametr Param określony przez użytkownika oraz dokładny czas (w przypadku udanego odczytu).
Parametry:
Station(Integer) Numer stacji, z której dokonano odczyt czasu.
Result(Long) Wynik komunikacji
Param(Long) Wartość określona w metodzie NetGetTime.
DateTime(Date) Odczytany czas stacji bezpośrednio w formacie VBA.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

if (Result < 1024)
{
tDt = Pm.CreatePmDateObject(DateTime).Format("%Y.%m.%d %H:%M:%S.%2T");
}
© MICROSYS, spol. s r. o.