Update cookies preferences
Promotic

StationSetPlug - metoda obiektu AtouchX

Opis:
Rozpocznie śledzenie stanu połączenia stacji lub PC.
Metoda ustawia monitorowanie zmian w stanie połączenia Station. Od wywołania metody StationSetPlug każda zmiana stanu stacji będzie wywoływać zdarzenie StationPlug. dopóki nie zostanie anulowane przy pomocy metody StationResetPlug lub obiekt nie zostanie zakończony.
 
Wartość Param służy również jako identyfikator podczas śledzenia stanu, natomiast wartość 0 służy do odłączenia monitorowania stanu wszystkich stacji lub komputerów PC.
Składnia:
Integer StationSetPlug(Integer Station, Long Param)
Parametry:
Station(Integer) Numer stacji, której stan połączenia ma zostać monitorowany.
Param(Long) Wartość, która bez zmian zostanie przekazana do zdarzenia zmieny stanu połączenia.
Wartość zwrotna:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oATC = pMe.Pm("/AtouchApp").Acx;
var nInfo = oATC.StationSetPlug(2, 60);
© MICROSYS, spol. s r.o.