Update cookies preferences
Promotic

EndNetPutTime - zdarzenie obiektu AtouchX

Opis:
Zdarzenie zostanie wywołane po zakończeniu zapisu czasu do stacji.
Zdarzenie informuje o zakończeniu zapisu czasu do stacji. Prezentuje użytkownikowi numer stacji, do której został zapisany czas, wynik komunikacji oraz parametr Param określony przez użytkownika.
Parametry:
Station(Integer) Numer stacji, do której został zapisany czas
Result(Long) Wynik komunikacji
Param(Long) Wartość określona w metodzie NetPutTime.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

if (Result < 1024)
{
Pm.Debug("AtouchX.EndNetPutTime Station=" + Station + " OK");
}
else
{
Pm.Debug("AtouchX.EndNetPutTime Station=" + Station + " Error !!");
}
© MICROSYS, spol. s r.o.