Promotic

DbResetAlarm - metoda obiektu AtouchX

Opis:
Anuluje monitorowanie alarmu.
Metoda anuluje monitorowanie alarmów. Alarmy, które zostały określone przez metodę DbAlarm lub DbMultiSetAlarm z tym samym parametrem Param są anulowane.
To znaczy, że dwa alarmy z tym samym parametrem Param są zawsze równocześnie anulowane przy pomocy metody DbResetAlarm.
Jeżeli jest wymagane niezależne anulowanie alarmów, wtedy alarmy muszą mieć różne parametry Param.

Wartość 0 (zero) parametru Param powoduje anulowanie wszystkich alarmów.
 
Od wywołania metody DbResetAlarm zdarzenie DbAlarm przestanie być wywoływane dla anulowanych alarmów.
Składnia:
Integer DbResetAlarm(Long Param)
Parametry:
Param(Long) Wartość parametru (ustawiona wcześniej w metodzie DbAlarm lub DbMultiSetAlarm), na podstawie którego zostanie anulowany alarm.
Wartość zwrotna:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oATC = pMe.Pm("/AtouchApp").Acx;
var nParam = 60;
var nInfo = oATC.DbResetAlarm(nParam);
© MICROSYS, spol. s r.o.