Promotic

DbResetDatagram - metoda obiektu AtouchX

Opis:
Anulowanie monitorowania datagramu.
Metoda anuluje monitorowanie przychodzących datagramów w zmiennej przeznaczonej WID.
 
Od wołania tej metody zakończy się wywołanie zdarzenia DbDatagram dla anulowanych zmiennych.
Składnia:
Integer DbResetDatagram(Long WID)
Parametry:
WID(Long) WID zmiennej bazodanowej, która służyła jako zmienna odbierająca datagram.
Wartość zwrotna:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oATC = pMe.Pm("/AtouchApp").Acx;
var nWID = 2005;
var nState = oATC.DbResetDatagram(nWID);
© MICROSYS, spol. s r. o.