Promotic

DbGetInfo - metoda obiektu AtouchX

Opis:
Stwierdzi informacje o zmiennej bazodanowej.
Metoda stwierdzi dostępne informacje o zmiennaj bazodanowej określonej WIDem oraz zwróci je w wytworzonej macierzy INFO.
Składnia:
Integer DbGetInfo(Integer WID, Array INFO)
Parametry:
WID(Integer) WID zmiennej bazodanowej, której informacje zostaną stwierdzone.
INFO[do odczytu i zapisu] (Array) Zmienna, do kterej zostanie zapisany wynik.
Wartość zwrotna:
Notatka:
Stwierdzone informacje.
INFO(0) Long WID zmiennej bazodanowej.
INFO(1) String Nazwa zmiennej bazodanowej.
INFO(2) Integer Numer stacji, posiadającej zmienną bazodanową.
INFO(3) Integer Typ zmiennej bazodanowej.
INFO(4) Integer Ilość wierszy zmiennej bazodanowej. Zmienne typu prostego mają liczbę wierszy równą 1.
INFO(5) Integer Ilość kolumn zmiennej bazodanowej. Zmienne typu prostego mają liczbę kolumn równą 1.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oATC = pMe.Pm("/AtouchApp").Acx;
var nWID = 1024;
var mInfo = Pm.CreatePmMap();
mInfo.ParValue = Pm.CreatePmArray(1, 6);
var nState = Pm.CallAxMethod("", oATC, "DbGetInfo", nWID, mInfo);
var aInfo = mInfo.ParValue;
Pm.Debug("return INFO[0]: " + aInfo.GetItem(0));
Pm.Debug("return INFO[1]: " + aInfo.GetItem(1));
Pm.Debug("return INFO[2]: " + aInfo.GetItem(2));
© MICROSYS, spol. s r. o.