Update cookies preferences
Promotic

StationDisconnect - metoda obiektu AtouchX

Opis:
Rozpocznie proces odłączenia stacji.
Metoda inicjuje niezbędne czynności sprzętowe w celu odłączenia stacji, nie czekając do faktycznego odłączenia.
 
Jeżeli metoda ta zostanie zastosowana do stacji podłączonej do modemu, wtedy zainicjowana zostanie sekwencja prowadząca do rozłączenia (modem się rozłącza, itd.). Natychmiast po powrocie z metody, stacja jest traktowana jako "odłączona". Proces zawieszania modemu może trwać kilka sekund i podczas tego okresu "odzyskiwania" modem jest bezużyteczny. Jeżeli do komputera podłączony jest tylko jeden modem, wtedy jest konieczne sobie uświadomić, że po zastosowaniu metody StationDisconnect jest konieczne odczekać jakiś czas, zanim będzie można ponownie nawiązać połączenie.
 
Jeżeli metoda jest stosowana na stacji połączonej stałym łączem, wtedy nic nie jest wykonywane i metoda zwraca kod błędu "OK".
 
Metoda powinna być wywoływana zawsze wtedy, gdy jest oczywiste i konieczne przerwanie połączenia ze stacją podłączoną do modemu (w przeciwieństwie do nawiązania połączenia, które następuje automatycznie przy pierwszym żądaniu komunikacji ze stacją).
Składnia:
Integer StationDisconnect(Integer Station)
Parametry:
Station(Integer) Numer stacji, która ma zostać odłączona.
Wartość zwrotna:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oATC = pMe.Pm("/AtouchApp").Acx;
var nInfo = oATC.StationDisconnect(60);
© MICROSYS, spol. s r.o.