Promotic

StationConnect - metoda obiektu AtouchX

Opis:
Rozpocznie proces podłączenia stacji.
Metoda inicjuje niezbędne działania sprzętowe w celu nawiązania połączenia z stacją, nie czekając aż połączenie zostanie faktycznie nawiązane.
 
Jeżeli metoda jest zastosowana do stacji z podłączonym modemem, wtedy zostanie zainicjowana sekwencja prowadząca do połączenia (modem wybiera numer telefoniczny, itd.). Status połączenia może być monitorowany przy pomocy metody StationStatus.
 
Jeżeli metoda jest stosowana na stacji połączonej stałym łączem, wtedy nic nie jest wykonywane i metoda zwraca kod błędu "OK".
 
Nie jest konieczne wywołanie tej metody przed zastosowaniem metod komunikacyjnych. Same metody komunikacji wykrywają, że połączenie nie zostało nawiązane i w razie potrzeby inicjują sekwencję w celu nawiązania połączenia, tzn. połączenie jest nawiązywane automatycznie przy pierwszym żądaniu odczytu lub zapisu wartości z/do stacji. Metoda jest raczej stosowana do wymuszenia nawiązania połączenia przed (np. zaraz po uruchomieniu aplikacji) rozpoczęciem fizycznej komunikacji, w celu zaoszczędzenia czasu.
Składnia:
Integer StationConnect(Integer Station)
Parametry:
Station(Integer) Numer stacji, która ma zostać podłączona.
Wartość zwrotna:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oATC = pMe.Pm("/AtouchApp").Acx;
var nInfo = oATC.StationConnect(60);
© MICROSYS, spol. s r. o.