Update cookies preferences
Promotic

Krótki opis do komunikacji ze sterownikami PLC AMiT przy pomocy obiektu AtouchX

System PROMOTIC komunikuje się z driverem AtouchX przy pomocy obiektu PmaActiveX. Obiekt ten udostępnie wołanie metod obiektu AtouchX i wychwytuje jego zdarzenia.

Obiekt AtouchX jest do dyspozycji na https://amitomation.cz, skąd można go pobrać bezpłatnie.

Następujcy tekst opisuje ustawienie oraz podstawowe kroki poprawnego działania komunikacji przy pomocy obiektu AtouchX w systemie PROMOTIC. (Czechy, https://amitomation.cz).

Instalacja oraz ustawienia obiektu AtouchX

Kompletne informacje do drivera AtouchX udzieli firma AMiT.
Driver istnieje tylko w wersji 32-bit ale od wersji 293 w metodzie "NetPutData" nie jest wymagany konkretny typ danych w przesyłanych wartościach. W ten sposób jest prostrzy w użyciu podczas komunikacji w języku JavaScript.

Do komunikacji jest konieczne mieć na danym komputerze zainstalowany obiekt AtouchX. Można go pobrać bezpłatnie u producenta w Webie i postępować zgodnie z instrukcjami instalatora.

Dla tych PLC, z którymi aplikacja PROMOTIC będzie się komunikować musi projektant AMiT wytworzyć pliki konfiguracyjne. Zazwyczaj o nazwie sDBfile.ini, sHWfile.inioraz dla archiwów sArchFile.ini.
Te zawierają:
sDBfile.ini: listę stacji oraz ich parametry do połączenia
sHWfile.ini: lista zmiennych, ich numer (WID), typ, numer odpowiedniej stacji oraz opis zmiennej
sArchFile.ini: parametry do odczytu danych z archiwów (tylko jeżeli odczyt z archiwów jest wymagany).

Konfiguracja komunikacji w systemie PROMOTIC

Pliki konfiguracyjne dla obiektu AtouchX należy mieć w folderze Cfg aplikacji PROMOTIC

W drzewie obiektów aplikacji PROMOTIC należy wstawić:

Konfiguracja wstępna zawiera tylko kilka często stosowanych metod obiektu AtouchX do odczytu i zapisu do zmiennych w sterowniku PLC oraz dwie metody stwierdzające informacje o ustawieniach lub konfiguracji.
Interfejs komunikacji tworzą metody projektanta obiektu PmaFolder.
Znajdują się tam metody inicjalizacyjne oraz komunikacyjne. Ich nazwy oraz parametry są zgodne z nazwami metod i parametrów w obiekcie AtouchX.

W karcie "ActiveX zdarzenia" obiektu PmaActiveX znajdują się zdarzenia (parami do nazw wołanych metod), w których można opracować dane odczytane z komunikacji.


Przykłady wołania metod oraz ich opracowanie
Przykład NetDetData, NetDetDataMtx:
Wołanie metody "NetDetData" do odczytu wartości jednej zmiennej lub metody "NetDetDataMtx" do odczytu tablicy wartości
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var nErr = pMe.Pm("/AmitAtouchX").NetGetData(2314, 100);   // WID, params
// lub
var nErr = pMe.Pm("/AmitAtouchX").NetGetDataMtx(1810, 2, 3, 6, 12, 100);   // WID, Row, Col, Rows, Cols, params
Przykład opracowania danych w zdarzeniu EndNetDetDataMtx obiektu PmaActiveX
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var val0, val1;
if (Result >= 1024)
{
switch (WID)
{
case 2314:
pMe.Pm("/Data/#vars/d2314") = DATA;
break;
case 1810:
val0 = DATA.GetItem(0, 0);
val1 = DATA.GetItem(0, 1);
break;
}
}
Przykład DBGetInfo:
Wołanie metody "DBGetInfo" do odczytu informacji o zmiennej
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var nErr = pMe.Pm("/AmitAtouchX").DBGetInfo(2314);   // WID
Przykład wywołania metody "DBGetInfo" oraz opracowania wejściowo/wyjściowej wartości typu Array obiektu PmaActiveX
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oApp = pMe.Pm("../AtouchApp").Acx;
var mInfo = Pm.CreatePmMap();
mInfo.ParValue = Pm.CreatePmArray(1, 5);
var nState = Pm.CallAxMethod("", oApp, "DBGetInfo", nWID, mInfo);
Pm.Debug("return INFO: " + mInfo.ParValue);


Warunki handlowe:
Zastosowanie obiektu PmaActiveX wymaga zakup licencji "PmDllActiveX". Podczas wytwarzania aplikacji w trybie freeware PmFree lub z licencją deweloperską oraz podczas jej testowania w runtime element ten jest zawsze funkcjonalny.
© MICROSYS, spol. s r.o.