Update cookies preferences
Promotic

NetIdentify - metoda obiektu AtouchX

Opis:
Odczyta identyfikację stacji.
Metoda odczyta łańcuchy identyfikacji aplikacji lub systemu stacji. Odczyt jest asynchroniczny, po zakończeniu odczytu zostanie wywołane zdarzenie EndNetIdentify, który informuje o wyniku komunikacji i odczytanych ciągach identyfikacyjnych. Do zdarzenia przekazywana jest również wartość Param, która jest używana przez użytkownika do samoidentyfikacji.
 
Jeżeli Stacja nie ma uruchomionej aplikacji (bootloader jest uruchomiony), wtedy łańcuchy identyfikacyjne aplikacji są identyczne z łańcuchami identyfikacyjnymi systemu.
Składnia:
Integer NetIdentify(Long Station, Boolean Apl, Long Param)
Parametry:
Station(Long) Numer stacji, z której zostaną odczytane łańcuchy identyfikacyjne.
Apl(Boolean) Znacznik określająca, czy odczytywać łańcuchy identyfikacyjne aplikacji czy systemu.
true - Odczytywane są ciągi identyfikacyjne aplikacji. Są to dwa łańcuchy określone przez twórcę aplikacji w stacji oraz jeden łańcuch wygenerowany przez PSE, zawierający nazwę pliku aplikacji, datę przetłumaczenia aplikacji i wersję systemu PSE, który dokonał tłumaczenia.
false - Odczytywane są ciągi identyfikacyjne systemu. Zawierają one ciąg znaków z nazwą producenta sprzętu, ciąg znaków z nazwą sprzętu, nazwą SO Windows i nazwą protokołu komunikacyjnego, oraz ciąg znaków z wersjami sprzętu, SO Windows i protokołu komunikacyjnego.
Param(Long) Wartość, która bez zmian zostanie przekazana do zdarzenia zakończenia odczytu identyfikacji.
Wartość zwrotna:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oATC = pMe.Pm("/AtouchApp").Acx;
var nStation = 2;
var nParam = 50;
var nState = oATC.NetIdentify(nStation, true, nParam);
© MICROSYS, spol. s r.o.