Promotic

NetGetTime - metoda obiektu AtouchX

Opis:
Odczyta czas stacji.
Metoda odczyta czas stacji. Odczyt jest asynchroniczny, po zakończeniu odczytu zostanie wywołane zdarzenie EndNetGetTime, który raportuje wynik komunikacji i czas odczytu bezpośrednio w formacie VBA. Do zdarzenia przekazywana jest również wartość Param, która jest używana do samoidentyfikacji użytkownika.
Składnia:
Integer NetGetTime(Long Station, Variant Param)
Parametry:
Station(Long) Numer stacji, z której ma zostać odczytany czas.
Param(Variant) Wartość, która bez zmian zostanie przekazana do zdarzenia zakończenia odczytu czasu.
Wartość zwrotna:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oATC = pMe.Pm("/AtouchApp").Acx;
var nStation = 2;
var nParam = 100;
var nState = oATC.NetGetTime(nStation, nParam);
© MICROSYS, spol. s r.o.