Promotic

Obiekt AtouchX

Opis:
AtouchX to ActiveX obiekt przeznaczony do komunikacji ze sterownikami PLC od firmy AMiT..

Krótki opis Komunikacja ze sterownikami PLC AMiT przy pomocy AtouchX (Czechy)

Dokumentacja nie obejmuje interfejsu obiektów AtouchDir oraz AtouchArch.

Lista najważniejszych właściwości oraz metod obiektu AtouchApp stosowanych w systemie PROMOTIC.
Ustawienie zachowania obiektu:
VariantOnlyUstawienia dla VBA lub VBScript (JavaScript).
DirectEventsZwraca lub ustawia flagę bezpośredniego wywołania zdarzenia.
Inicjalizacja, zakończenie:
InitFromFileInicjalizuje połączenie z siecią DbNet według określonego opisu sprzętu i bazy danych.
DoneZakończy połączenie z siecią DbNet.
Wersje oraz informacje:
GetKernelVersionStwierdzi wersję rdzenia komunikacyjnego AtouchApp.
GetObjectVersionStwierdzi wersję obiektu AtouchApp.
GetInfoStwierdzi informacje o rdzeniu komunikacyjnym.
GetHWInfoStwierdzi informacje o rdzeniu komunikacyjnym.
GetAttributeStwierdzi informacje o driverze.
Konwersja czasu:
TimeFromDbNetVKonwersja czasu z formatu DbNet do formatu VB lub JS
TimeToDbNetVKonwersja czasu z formatu VB lub JS do formatu DbNet.
Baza danych:
DbGetInfoStwierdzi informacje o zmiennej bazodanowej.
DbSetAlarmUstawia monitorowanie alarmu.
DbMultiSetAlarmUstawia monitorowanie alarmu dla wielu zmiennych.
DbResetAlarmAnuluje monitorowanie alarmu.
LocalGetDataOdczyta wartość całej zmiennej bazodanowej z lokalnej bazy danych (bez komunikacji).
LocalPutDataZapisze wartość zmiennej bazodanowej do lokalnej bazy danych (bez komunikacji).
Komunikacja:
NetGetDataOdczyta całą zmienną bazodanową.
NetGetDataMtxOdczyta całą zmienną bazodanową lub część macierzy bazodanowej.
NetGetDataOdczyta całą zmienną bazodanową.
NetPutDataMtxOdczyta całą zmienną bazodanową lub część macierzy bazodanowej.
NetComposeBeginRozpocznie proces sekwencyjnego zapisu zmiennej bazodanowej.
NetComposeEndZakończy proces sekwencyjnego zapisu i fizycznie zapisze zmienną bazodanową.
NetGetTimeOdczyta czas stacji.
NetPutTimeZapisze nowy czas do stacji.
NetIdentifyOdczyta identyfikację stacji.
NetResetOdrzuci trwające żądanie komunikacji.
Administracja połączenia:
StationStatusStwierdzi stan połączenia stacji.
StationConnectRozpocznie proces podłączenia stacji.
StationDisconnectRozpocznie proces odłączenia stacji.
StationSetPlugRozpocznie śledzenie stanu połączenia stacji lub PC.
StationSetSelfPlugRozpocznie monitorowanie stanu połączenia stacji lub PC.
StationResetPlugAnuluje monitorowanie stanu połączenia.
StationReserveUstawia lub anuluje rezerwację zasobów sprzętowych do połączenia ze stacją.
StationSetPriorityVUstawia priorytet dla połączenia ze stacją.
Datagramy:
DbSetDatagramUstawia monitorowanie datagramu.
DbResetDatagramAnulowanie monitorowania datagramu
DbAcceptDatagramPotwierdza przychodzący datagram
NetReplyDatagramZażąda o zapis datagramu z odpowiedzią.
Zdarzenia:
DbAlarmZdarzenie zostanie wywołane przez alarm, tzn. kiedy zmienna bazodanowa jest aktywnie zapisywana przez inną stację do PC.
DbDatagramZdarzenie jest wywołane w momencie nadejścia datagramu.
EndNetGetDataZdarzenie jest wywołane po zakończeniu odczytu zmiennej bazodanowej.
EndNetPutDataZdarzenie jest wywołane po zakończeniu zapisu zmiennej bazodanowej.
EndNetComposeZdarzenie jest wywołane po zakończeniu zapisu podczas kolejnego zapisu zmiennej bazodanowej.
EndNetGetTimeZdarzenie jest wywołane po zakończeniu odczytu czasu stacji.
EndNetPutTimeZdarzenie jest wywołane po zakończeniu zapisu czasu do stacji.
EndNetIdentifyZdarzenie jest wywołane po zakończeniu odczytu łańcuchów identyfikacyjnych.
StationPlugZdarzenie jest wywołane podczas śledzenia zmian stanu połączenia stacji lub PC.
© MICROSYS, spol. s r. o.