Promotic

Obiekt AtouchX

Opis:
Obiekt AtouchX to ActiveX obiekt przeznaczony do komunikacji ze sterownikami PLC od firmy AMiT (Czechy).

Krótki opis do komunikacji ze sterownikami PLC AMiT przy pomocy obiektu AtouchX

Dokumentacja nie obejmuje interfejsu obiektów AtouchDir oraz AtouchArch.

Lista najważniejszych właściwości oraz metod obiektu AtouchApp stosowanych w systemie PROMOTIC:
Ustawienie zachowania obiektu:
VariantOnlyUstawienia dla VBA lub VBScript (JavaScript).
DirectEventsZwraca lub ustawia flagę bezpośredniego wywołania zdarzenia.
Inicjalizacja, zakończenie:
InitFromFile()Inicjalizuje połączenie z siecią DbNet według określonego opisu sprzętu i bazy danych.
Done()Zakończy połączenie z siecią DbNet.
Wersja oraz informacje:
GetKernelVersion()Stwierdzi wersję rdzenia komunikacyjnego AtouchApp.
GetObjectVersion()Stwierdzi wersję obiektu AtouchApp.
GetInfo()Zwraca informacje o rdzeniu komunikacyjnym.
GetHWInfo()Stwierdzi informacje o rdzeniu komunikacyjnym.
GetAttribute()Zwraca informacje o driverze.
Konwersja czasu:
TimeFromDbNetV()Konwersja czasu z formatu DbNet do formatu VB lub JS
TimeToDbNetV()Konwersja czasu z formatu VB lub JS do formatu DbNet
Baza danych:
DbGetInfo()zwraca informacje o zmiennej bazodanowej.
DbSetAlarm()Ustawia monitorowanie alarmu.
DbMultiSetAlarm()Ustawia monitorowanie alarmu dla wielu zmiennych.
DbResetAlarm()Anuluje monitorowanie alarmu.
LocalGetData()Odczyta wartość całej zmiennej bazodanowej z lokalnej bazy danych (bez komunikacji).
LocalPutData()Zapisze wartość zmiennej bazodanowej do lokalnej bazy danych (bez komunikacji).
Komunikacja:
NetGetData()Odczyta całą zmienną bazodanową.
NetGetDataMtx()Odczyta całą zmienną bazodanową lub część macierzy bazodanowej.
NetGetData()Odczyta całą zmienną bazodanową.
NetPutDataMtx()Odczyta całą zmienną bazodanową lub część macierzy bazodanowej.
NetComposeBegin()Rozpocznie proces sekwencyjnego zapisu zmiennej bazodanowej.
NetComposeEnd()Zakończy proces sekwencyjnego zapisu i fizycznie zapisze zmienną bazodanową.
NetGetTime()Odczyta czas stacji.
NetPutTime()Zapisze nowy czas do stacji.
NetIdentify()Odczyta identyfikację stacji.
NetReset()Odrzuci trwające żądanie komunikacji.
Administracja połączenia:
StationStatus()Zwraca stan połączenia stacji.
StationConnect()Rozpocznie proces podłączenia stacji.
StationDisconnect()Rozpocznie proces odłączenia stacji.
StationSetPlug()Rozpocznie śledzenie stanu połączenia stacji lub PC.
StationSetSelfPlug()Rozpocznie monitorowanie stanu połączenia stacji lub PC.
StationResetPlug()Anuluje monitorowanie stanu połączenia.
StationReserve()Ustawia lub anuluje rezerwację zasobów sprzętowych do połączenia ze stacją.
StationSetPriorityV()Ustawia priorytet dla połączenia ze stacją.
Datagramy:
DbSetDatagram()Ustawia monitorowanie datagramu.
DbResetDatagram()Anulowanie monitorowania datagramu
DbAcceptDatagram()Potwierdza przychodzący datagram
NetReplyDatagram()Zażąda o zapis datagramu z odpowiedzią.
Zdarzenia:
DbAlarmZdarzenie zostanie wywołane przez alarm, tzn. kiedy zmienna bazodanowa jest aktywnie zapisywana przez inną stację do PC.
DbDatagramZdarzenie zostanie wywołane w momencie nadejścia datagramu.
EndNetGetDataZdarzenie zostanie wywołane po zakończeniu odczytu zmiennej bazodanowej.
EndNetPutDataZdarzenie zostanie wywołane po zakończeniu zapisu zmiennej bazodanowej.
EndNetComposeZdarzenie zostanie wywołane po zakończeniu zapisu podczas kolejnego zapisu zmiennej bazodanowej.
EndNetGetTimeZdarzenie zostanie wywołane po zakończeniu odczytu czasu stacji.
EndNetPutTimeZdarzenie zostanie wywołane po zakończeniu zapisu czasu do stacji.
EndNetIdentifyZdarzenie zostanie wywołane po zakończeniu odczytu łańcuchów identyfikacyjnych.
StationPlugZdarzenie zostanie wywołane podczas śledzenia zmian stanu połączenia stacji lub PC.
© MICROSYS, spol. s r.o.