Promotic

StationResetPlug - metoda obiektu AtouchX

Opis:
Anuluje monitorowanie stanu połączenia.
Metoda ta spowoduje usunięcie monitorowanie tych stacji lub komputerów, które zostały określone przy pomocy metod StationSetPlug lub StationSetSelfPlug z tym samym parametrem Param.
To znaczy, że śledzenie dwóch stacji z tym samym parametrem Param będzie zawsze jednocześnie anulowane przy pomocy metody StationResetPlug.
Jeżeli jest wymagane niezależne anulowanie monitorowania stanu połączenia, wtedy parametr Param musi być inny.

Wartość 0 (zero) parametru Param powoduje, że wszystkie stacje i komputery PC rezygnują z monitorowania stanu.
 
Od wywołania metody StationResetPlug, zdarzenie StationPlug dla anulowanych stacji przestanie być wywoływane.
Składnia:
Integer StationResetPlug(Long Param)
Parametry:
Param(Long) Wartość parametru (wcześniej ustawiona w metodach StationSetPlug lub StationSetSelfPlug), wg którego zostanie wykonana anulacja monitorowania stanu połączenia.
Wartość zwrotna:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oATC = pMe.Pm("/AtouchApp").Acx;
var nInfo = oATC.StationResetPlug(60);
© MICROSYS, spol. s r.o.