Promotic

NetPutTime - metoda obiektu AtouchX

Opis:
Zapisze nowy czas do stacji.
Metoda zapisze nowy czas (bezpośrednio w formacie VBA) do stacji. Zapis jest asynchroniczny, po zakończeniu zapisu zostanie wywołane zdarzenie EndNetPutTime, który ogłasza wynik komunikacji. Do zdarzenia przekazywana jest również wartość Param, która jest używana przez użytkownika do samoidentyfikacji.
 
Szczególnym przypadkiem jest czas 1/1/1980 0:00:00 (północ). Przy zapisie tego czasu następuje tzw. synchronizacja, tzn. data oraz czas są zapisywane identycznie jak aktualny data oraz czas w komputerze.
Składnia:
Integer NetPutTime(Long Station, Variant Param, Date DataTime)
Parametry:
Station(Long) Numer stacji, do której należy zapisać czas.
Param(Variant) Wartość, która bez zmian zostanie przekazana do zdarzenia zakończenia zapisu czasu.
DataTime(Date) Wartość nowo zapisywanego czasu.
Wartość zwrotna:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oATC = pMe.Pm("/AtouchApp").Acx;
var nStation = 2;
var nParam = 100;
var DateTime = Pm.Time;
var nState = oATC.NetPutTime(nStation, nParam, DateTime);
© MICROSYS, spol. s r.o.