Promotic

TimeFromDbNetV - metoda obiektu AtouchX

Opis:
Konwersja czasu z formatu DbNet do formatu VB lub JS
System informacyjny DbNet® zapisuje data oraz czas z dokładnością do 1s jako ilość sekund od północy 1 stycznia 1980 r. Wartość jest przechowywana w 32 bitach i za jej pomocą można określić zakres od 1.1.1980 do 7.2.2116.
Składnia:
Integer TimeFromDbNetV(Integer DbNetTime, Variant DateTime)
Parametry:
DbNetTime(Integer) Wartość konwertowanego czasu w formacie DbNet.
DateTime[do odczytu i zapisu] (Variant) Zmienna, do której zostanie zapisany wynik konwersji (VB - Date, JS - Double).
Wartość zwrotna:
Przykład:
Czas DbNet 1238246520 jest równy czasowi 2019.03.28 13:22:00.000. W VBScript wartość ta jest typu Date. W JavaScript, zwraca wartość 43552.55694444 typu Double.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oATC = pMe.Pm("/AtouchApp").Acx;
var nDbNet = 1238246520;
var mData = Pm.CreatePmMap();
mData.ParValue = 0;
var nState = Pm.CallAxMethod("", oATC, "TimeFromDbNetV", nDbNet, mData);
Pm.Debug(mData.ParValue);   // 43552.5569444444
Pm.Debug(Pm.FormatDate(mData.ParValue, 1));   // 2019.03.28 13:22:00.000
© MICROSYS, spol. s r. o.