Update cookies preferences
Promotic

GetObjectVersion - metoda obiektu AtouchX

Opis:
Stwierdzi wersję obiektu AtouchApp.
Metoda zwraca bezpośrednio numer wersji obiektu AtouchApp w formacie BCD, górny bajt zawiera numer wersji, a dolny bajt zawiera numer podwersji. Na przykład, wersja 1.60 odpowiada wartość &H160.
Składnia:
Integer GetObjectVersion()
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var nVerObj = oATC.GetObjectVersion();
© MICROSYS, spol. s r.o.