Promotic

StationSetSelfPlug - metoda obiektu AtouchX

Opis:
Rozpocznie monitorowanie stanu połączenia stacji lub PC.
Metoda ustawi monitorowanie zmian połączenia PC na jeden lub więcej typów sprzętu. Parametr HWType określa, które typy połączeń mają być monitorowane po stronie PC. Wartość jest zorientowana bitowo. Dolne 12 bitów (D11-D0) określa, jaki typ połączenia HW ma być nadzorowany (zgodnie ze stałymi ahwXXXX). a 4 górne bity (D15-D12) określają numer segmentu sieci stałej, którego zmiany połączeń mają być monitorowane. Jeżeli górne bity wskazują prawidłowy numer segmentu wtedy metoda StationSetSelfPlug będzie monitorować zmiany połączeń w tym konkretnym segmencie. Jeżeli ma w górnych bitach liczbę 15, wtedy metoda StationSetSelfPlug będzie śledzić zmiany we wszystkich segmentach określonego typu połączenia.
 
Wartość ahwALL spowoduje, że zmiany będą śledzone na wszystkich segmentach na wszystkich typach połączeń sprzętowych.
 
Wartość Param służy również jako identyfikator podczas śledzenia statusu, natomiast wartość 0 służy do anulowania monitorowania stanu wszystkich stacji lub komputerów PC.
Składnia:
Integer StationSetSelfPlug(Integer HWType, Long Param)
Parametry:
HWType(Integer) Typ połączenia przeznaczony do monitorowania.
Param(Long) Wartość, która bez zmian zostanie przekazana do zdarzenia zmieny stanu połaczenia.
Wartość zwrotna:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oATC = pMe.Pm("/AtouchApp").Acx;
var nInfo = oATC.StationSetSelfPlug(0xffff, 60);
© MICROSYS, spol. s r.o.