Promotic

LocalGetData - metoda obiektu AtouchX

Opis:
Odczyta wartość całej zmiennej bazodanowej z lokalnej bazy danych (bez komunikacji).
Metoda odczyta zawartość całej zmiennej bazodanowej i zwróci jej wartość w zmiennej DATA. Odczyt odbywa się bez komunikacji z lokalną bazą danych na komputerze.
 
Cały odczyt i zapis zmiennych bazodanowych odbywa się poprzez lokalną bazę danych, więc wartość odczytu odpowiada wartości ostatniego odczytu lub zapisu zmiennej bazodanowej.
Składnia:
Integer LocalGetData(Long WID, Variant DATA)
Parametry:
WID(Long) WID zmiennej bazodanowej do odczytu.
DATA(Variant) Zmienna, do której zostaną zapisane odczytane dane.
Wartość zwrotna:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oATC = pMe.Pm("/AtouchApp").Acx;
var nWID = 2005;
var mData = Pm.CreatePmMap();
mData.ParValue = 0;
var nState = Pm.CallAxMethod("", oATC, "LocalGetData", nWID, mData);
var val = mData.ParValue;
© MICROSYS, spol. s r.o.