Promotic

TimeToDbNetV - metoda obiektu AtouchX

Opis:
Konwersja czasu z formatu VB lub JS do formatu DbNet.
System informacyjny DbNet zapisuje data oraz czas z dokładnoscią do 1sec jako ilość sekund od północy 1 stycznia 1980 r. Wartość jest przechowywana w 32-bitach i za jej pomocą można określić zakres od 1.1.1980 do 7.2.2116.
Składnia:
Integer TimeToDbNetV(Variant DateTime, Long DbNetTime)
Parametry:
DateTime(Variant) Wartość konwertowanego czasu w (VB - Date, JS - double).
DbNetTime[do odczytu i zapisu] (Long) Zmienna, do której zostanie zapisany wynik konwersji w formacie DbNet.
Wartość zwrotna:
Przykład:
Czas DbNet 1238246520 jest równy czasowi 2019.03.28 13:22:00.000 (43552.5569444444).
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oATC = pMe.Pm("/AtouchApp").Acx;
var nDateTime = 43552.5569444444;
var mData = Pm.CreatePmMap();
mData.ParValue = 0;
var nState = Pm.CallAxMethod("", oATC, "TimeToDbNetV", nDateTime, mData);
Pm.Debug("AtouchX.TimeFromDbNetV " + mData.ParValue);   // DbNetTime = 1238246520
© MICROSYS, spol. s r.o.