Promotic

Lista zewnętrznych obiektów

Globalny opis zewnętrznych obiektów
Lista obiektów:
HttpRequest HttpRequest to obiekt, przy pomocy którego można wykonać transfer danych pomiędzy Web klientem a Web serwerem.
AtouchX ActiveX AtouchX to obiekt przeznaczony do komunikacji ze sterownikami PLC firmy AMiT.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice