Update cookies preferences
Promotic

Lista zewnętrznych obiektów

Globalny opis zewnętrznych obiektów
Lista obiektów:
HttpRequestHttpRequest to obiekt, przy pomocy którego można wykonać transfer danych pomiędzy Web klientem a Web serwerem
AtouchXObiekt AtouchX to ActiveX obiekt przeznaczony do komunikacji ze sterownikami PLC od firmy AMiT
© MICROSYS, spol. s r.o.