Update cookies preferences
Promotic

DbSetAlarm - metoda obiektu AtouchX

Opis:
Ustawia monitorowanie alarmu.
Metoda ustawia monitorowanie zewnętrznych wpisów zmiennej WID. Od momentu wywołania metody DbSetAlarm, każdy taki wpis będzie wywoływał zdarzenie DbAlarm aż do jego odwołania przy pomocy metody DbResetAlarm lub zamknięcie obiektu. Wartość Param służy również jako identyfikator, kiedy alarm jest anulowany, natomiast wartość 0 służy do anulowania wszystkich alarmów.
Składnia:
Integer DbSetAlarm(Long WID, Long Param)
Parametry:
WID(Long) WID zmiennej bazodanowej, do której inna stacja aktywnie zapisze, wtedy zostanie wywołane zdarzenie alarmu.
Param(Long) Wartość, która zostanie bez zmian przekazana do zdarzenia alarmu.
Wartość zwrotna:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oATC = pMe.Pm("/AtouchApp").Acx;
var nWID = 1024;
var nParam = 60;
var nInfo = oATC.DbSetAlarm(nWID, nParam);
© MICROSYS, spol. s r.o.