Promotic

GetHWInfo - metoda obiektu AtouchX

Opis:
Stwierdzi informacje o rdzeniu komunikacyjnym.
Metoda wytworzy zmienną INFO jako 1-wymiarową tablicą o wielkości 2 elementów.
INFO(0) Wersja drivera sprzętowego, która zapewnia połączenie stacji Station w formacie BCD, gdzie górny bajt zawiera numer wersji, a dolny bajt zawiera numer podwersji.
INFO(1) Typ połączenia sprzętowego.
Składnia:
Integer GetHWInfo(Integer Station, Array INFO)
Parametry:
Station(Integer) Numer stacji, której sprzętowe połaczenie zostanie stwierdzone.
INFO[do odczytu i zapisu] (Array) Zmienna, do której zostanie zapisany wynik.
Wartość zwrotna:
Notatka:
Typ połaczenia
ahwDKP &H100 Połączenie przy pomocy DOKOPO.
ahwMOD &H200 Połączenie przy pomocy modemu.
ahwCOM &H400 Połączenie przy pomocy COM.
ahwUDP &H800 Połączenie przy pomocy Ethernetu protokołem UDP.
ahwSVM &H080 Połączenie punkt-punkt przy pomocy "trybu serwisowego".
ahwGPR &H040 Połączenie przy pomocy GPRS.
ahwTCP &H020 Połączenie przy pomocy Ethernetu protokołem TCP.
ahwNON &HFF00 Testowe puste połączenie.
ahwALL &HFFFF Dowolny typ połączenia.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oATC = pMe.Pm("/AtouchApp").Acx;
var nStation = 1;
var mInfo = Pm.CreatePmMap();
mInfo.ParValue = Pm.CreatePmArray(1, 2);
var nState = Pm.CallAxMethod("", oATC, "GetInfo", nStation, mInfo);
var aInfo = mInfo.ParValue;
Pm.Debug("AtouchX.GetHWInfo return INFO[0]: " + aInfo.GetItem(0));
Pm.Debug("AtouchX.GetHWInfo return INFO[1]: " + aInfo.GetItem(1));
© MICROSYS, spol. s r.o.