Promotic

GetAttribute - metoda obiektu AtouchX

Opis:
Zwraca informacje o driverze.
Metoda zwraca dostępne informacje o driverze i zwróci je w zmiennej DATA.
Składnia:
Integer GetAttribute(Integer AttrID, Variant DATA)
Parametry:
AttrID(Integer) Identyfikator typu informacji, którą chcemy odczytać.
DATA[do odczytu i zapisu] (Variant) Zmienna, do której zostanie zapisany wynik.
Wartość zwrotna:
Notatka:
Wymagany atrybut:
0 = attrVersion - Wersja drivera w BCD (zwraca tę samą wartość, co metoda GetKernelVersion). Może być wywołana zawsze, niezależnie od inicjalizacji drivera.
1 = attrRdBufSize - Całkowity rozmiar bufora odczytu (w ramkach). Na wartość tę można wpływać podczas inicjalizacji przez parametr RQ.RdBuff.Size w opisie sprzętu.
2 = attrWrBufSize - Całkowity rozmiar bufora zapisu (w ramkach). Na wartość tę można wpływać podczas inicjalizacji przez parametr RQ.WrBuff.Size w opisie sprzętu.
3 = attrRdBufFree - Bieżąca ilość wolnych ramek w buforze odczytu.
4 = attrWrBufFree - Bieżąca ilość wolnych ramek w buforze zapisu.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oATC = pMe.Pm("/AtouchApp").Acx;
var nAttrID = 1;
var mData = Pm.CreatePmMap();
mData.ParValue = null;
var nState = Pm.CallAxMethod("", oATC, "GetAttribute", nAttrID, mData);
var aInfo = mData.ParValue;
Pm.Debug("AtouchX.GetAttribute " + mData.ParValue);
© MICROSYS, spol. s r.o.