Promotic

StationSetPriorityV - metoda obiektu AtouchX

Opis:
Ustawia priorytet dla połączenia ze stacją.
Metoda ustawi nową wartość priorytetu dla połączenia ze stacją.
 
Jeżeli stosuje metodę dla stacji połączonej linią stałą, wtedy nic nie jest wykonywane i metoda zwraca kod błędu "OK".
 
Jeżeli metoda jest zastosowana do stacji podłączonej do modemu, wtedy wartość priorytetu jest zapamiętywana i jest dalej wykorzystywany jako dodatkowa informacja przy nawiązywaniu połączenia ze stacją. Zgodnie z ustawionymi priorytetami modemu i aktualnymi priorytetami stacji, jądro komunikacyjne wybiera odpowiedni modem do nawiązania połączenia.
 
Jeżeli aplikacja używa tylko jednego modemu, wtedy praca z priorytetami nie jest praktyczna.
Składnia:
Integer StationSetPriorityV(Integer Station, Long Priority, Variant OldPriority)
Parametry:
Station(Integer) Numer stacji, której ma zostać ustawiona nowa wartość priorytetu dla połączenia.
Priority(Long) Nowa wartość priorytetu dla połączenia ze stacją Station.
OldPriority(Variant) Zmienna, do kórej zostanie zapisana wartość sterego priorytetu.
Wartość zwrotna:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oATC = pMe.Pm("/AtouchApp").Acx;
var nInfo = oATC.StationSetPriorityV(2, 3, 2);
© MICROSYS, spol. s r.o.