Promotic

DbSetDatagram - metoda obiektu AtouchX

Opis:
Ustawia monitorowanie datagramu.
Metoda ustawia monitorowanie przychodzących datagramów w zmiennej określonej przez WID. Od wywołania metody DbSetDatagram, każdy przychodzący datagram będzie wywoływał zdarzenie DbDatagram. aż do odwołania przy pomocy metody DbResetDatagram lub do zakończenia obiektu.
Składnia:
Integer DbSetDatagram(Long WID, Long Param)
Parametry:
WID(Long) WID zmiennej bazodanowej, która służyła jako zmienna odbierająca datagram.
Param(Long) Wartość, która zostanie bez zmian przekazana do zdarzenia datagramu.
Wartość zwrotna:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oATC = pMe.Pm("/AtouchApp").Acx;
var nWID = 2005;
var nState = oATC.DbSetDatagram(nWID, 85);
© MICROSYS, spol. s r.o.