Promotic

GetInfo - metoda obiektu AtouchX

Opis:
Zwraca informacje o rdzeniu komunikacyjnym.
Metoda zwraca dostępne informacje o rdzeniu komunikacyjnym oraz zwróci je w wytworzonej mzcierzy.
Składnia:
Integer GetInfo(Array INFO)
Parametry:
INFO[do odczytu i zapisu] (Array) Wersja jądra komunikacyjnego w formacie BCD, w którym górny bajt zawiera numer wersji, a dolny bajt zawiera numer podwersji. Na przykład, wersja 1.60 odpowiada &H160.
Wartość zwrotna:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oATC = pMe.Pm("/AtouchApp").Acx;
var mInfo = Pm.CreatePmMap();
mInfo.ParValue = Pm.CreatePmArray(1, 1);
var nState = Pm.CallAxMethod("", oATC, "GetInfo", mInfo);
var aInfo = mInfo.ParValue;
Pm.Debug("AtouchX.GetInfo return INFO: " + aInfo.GetItem(0));
© MICROSYS, spol. s r. o.