Promotic

GetKernelVersion - metoda obiektu AtouchX

Opis:
Stwierdzi wersję rdzenia komunikacyjnego AtouchApp.
Metoda zwraca bezpośrednio numer wersji jądra komunikacyjnego w formacie BCD więc, górny bajt zawiera numer wersji, a dolny bajt zawiera numer podwersji. Na przykład, wersja 1.60 odpowiada &H160.
Składnia:
Integer GetKernelVersion()
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var nKernel = oATC.GetKernelVersion();
© MICROSYS, spol. s r.o.