Promotic

NetComposeBegin - metoda obiektu AtouchX

Opis:
Rozpocznie proces sekwencyjnego zapisu zmiennej bazodanowej.
Metoda rozpocznie sekwencyjne zapisywanie zmiennej db. WID, co spowoduje, że zmienna db. zostanie "zablokowana". Schemat zapisu sekwencyjnego jest następujący:
Metoda NetComposeBegin jest używana do "zablokowania" zmiennej bazodanowej.
Metoda LocalPutData jest używana do wypełnienia zmiennej bazodanowej zapisanymi wartościami.
Metoda NetComposeEnd służy do zapisania zmiennej bazodanowej do stacji i "odblokowania" jej.
 
Zablokowanie zmiennej bazodanowej spowoduje, że wszystkie odczyty zakończą się sukcesem, ale wartość nie zostanie faktycznie odczytana ze stacji (wynikiem komunikacji będzie atrLock). To zabezpiecza zmienną bazodanową przed niezamierzonym nadpisaniem kolejno zapisywanych wartości przy pomocy metody LocalPutData.
 
Po zakończeniu zapisywania wartości własnych należy wywołać metodę NetComposeEnd, aby zmienna bazodanowa została zapisana do stacji i "odblokowana". Niezakończenie zapisu sekwencyjnego prowadzi do trwałego "zablokowania" zmiennej bazodanowej!
 
Zapis sekwencyjny jest kumulatywny, tzn. po podwójnym zablokowaniu zmiennej musi nastąpić podwójne odblokowanie.
Składnia:
Integer NetComposeBegin(Long WID)
Parametry:
WID(Long) WID zmiennej bazodanowej, która bedzie sekwencyjnie zapisywana.
Wartość zwrotna:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oATC = pMe.Pm("/AtouchApp").Acx;
var nWID = 2005;
var nState = oATC.NetComposeBegin(nWID);
© MICROSYS, spol. s r.o.