Update cookies preferences
Promotic

DirectEvents - właściwość obiektu AtouchX

Opis:
Właściwość zwraca lub ustawia flagę bezpośredniego wywołania zdarzenia.
Właściwość ta wpływa na wewnętrzne zachowanie obiektu i jej ewentualna zmiana musi być dokonana przed inicjalizacją połączenia.
Składnia:
Boolean DirectEvents
Wartości:
false (domyślnie) - Podczas inicjalizacji połączenia tworzony jest wątek pomocniczy, który będzie wywoławał wszystkie zdarzenia. To podejście jest nieco wolniejsze i bardziej bezpieczne.
true - Zdarzenia będą wyzwalane bezpośrednio przez wątki (threads) obsługujące sprzęt PC. Takie podejście jest szybsze, ale z drugiej strony bardziej niebezpieczne. Jeżeli aplikacja w zdarzeniu spowoduje opóźnienie, wtedy może to prowadzić do zerwania komunikacji lub błędów komunikacyjnych!
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oATC.DirectEvents = false;
© MICROSYS, spol. s r.o.