Update cookies preferences
Promotic

NetGetData - metoda obiektu AtouchX

Opis:
Odczyta całą zmienną bazodanową.
Metoda odczyta zawartość całej zmiennej bazodanowej. Odczyt jest asynchroniczny, po zakończeniu odczytu zostanie wywołane zdarzenie EndNetGetData, który informuje o wyniku komunikacji i odczytanych danych. Do zdarzenia przekazywana jest również wartość Param, która jest używana przez użytkownika do samoidentyfikacji.
Składnia:
Integer NetGetData(Long WID, Long Param)
Parametry:
WID(Long) WID zmiennej bazodanowej do odczytu.
Param(Long) Wartość, która bez zmian zostanie przekazana do zdarzenia zakończenia odczytu.
Wartość zwrotna:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oATC = pMe.Pm("/AtouchApp").Acx;
var nWID = 2005;
var nParam = 100;
var nState = oATC.NetGetData(nWID, nParam);
© MICROSYS, spol. s r.o.