Update cookies preferences
Promotic

EndNetPutData - zdarzenie obiektu AtouchX

Opis:
Zdarzenie zostanie wywołane po zakończeniu zapisu zmiennej bazodanowej.
Zdarzenie informuje o zakończeniu zapisu zmiennej bazodanowej lub macierzy. Prezentuje użytkownikowi WID zapisywanej zmiennej bazodanowej, wynik komunikacji oraz parametr Param podany przez użytkownika.
Parametry:
WID(Long) WID zapisywanej zmiennej bazodanowej. Wartość WID jest odpowiednikiem wartości (czysty WID lub WID wraz z numerem stacji) w metodach NetPutData...
Result(Long) Wynik komunikacji
Param(Long) Wartość określona w metodach NetPutData...
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

if (Result < 1024)
{
Pm.Debug("AtouchX.EndNetPutData OK");
}
else
{
Pm.Debug("AtouchX.EndNetPutData Error !!");
}
© MICROSYS, spol. s r.o.