Promotic

NetGetDataMtx - metoda obiektu AtouchX

Opis:
Odczyta całą zmienną bazodanową lub część macierzy bazodanowej.
Metoda odczyta zawartość całej zmiennej bazodanowej lub części macierzy bazodanowej. Odczyt jest asynchroniczny, po zakończeniu odczytu zostanie wywołane zdarzenie EndNetGetData, który informuje o wyniku komunikacji i odczytanych danych. Do zdarzenia przekazywana jest również wartość Param, która jest używana przez użytkownika do samoidentyfikacji.
Składnia:
Integer NetGetDataMtx(Long WID, Integer Row, Integer Col, Integer Rows, Integer Cols, Variant Param)
Parametry:
WID(Long) WID zmiennej bazodanowej do odczytu.
Row(Integer) Indeks początkowego wiersza macierzy (indeksowane od 0), od którego jest odczytywane.
Col(Integer) Indeks początkowej kolumny macierzy (indeksowane od 0), od której jest odczytywane.
Rows(Integer) Ilość wierszy macierzy, które są odczytywane.
Cols(Integer) Ilość kolumn macierzy, które są odczytywane.
Param(Variant) Wartość, która bez zmian zostanie przekazana do zdarzenia zakończenia odczytu.
Wartość zwrotna:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oATC = pMe.Pm("/AtouchApp").Acx;
var nWID = 2005;
var nParam = 100;
var nState = oATC.NetGetDataMtx(nWID, 3, 0, 10, 8, nParam);
© MICROSYS, spol. s r.o.