Promotic

NetGetDataMtx - metoda objektu AtouchX

Popis:
Přečte celou db. proměnnou nebo výřez db. matice.
Metoda přečte obsah celé db. proměnné nebo část db. matice. Čtení probíhá asynchronně, po ukončení čtení je vyvolána událost EndNetGetData, která oznámí výsledek komunikace a přečtená data. Události se také předá hodnota Param, která slouží uživateli k vlastní identifikaci.
Syntaxe:
Integer NetGetDataMtx(Long WID, Integer Row, Integer Col, Integer Rows, Integer Cols, Variant Param)
Parametry:
WID(Long) WID db. proměnné která se má přečíst.
Row(Integer) Index počátečního řádku matice (indexováno od 0), odkud se čte.
Col(Integer) Index počátečního sloupce matice (indexováno od 0), odkud se čte.
Rows(Integer) Počet řádků matice, které se čtou.
Cols(Integer) Počet sloupců matice, které se čtou.
Param(Variant) Hodnota, která se beze změny předá do události ukončení čtení.
Vrácená hodnota:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oATC = pMe.Pm("/AtouchApp").Acx;
var nWID = 2005;
var nParam = 100;
var nState = oATC.NetGetDataMtx(nWID, 3, 0, 10, 8, nParam);
© MICROSYS, spol. s r. o.