Update cookies preferences
Promotic

LocalPutData - metoda objektu AtouchX

Popis:
Zapíše hodnotu db. proměnné do lokální databáze (bez komunikace).
Metoda zapíše obsah db. proměnné nebo části db. matice. Zápis probíhá bez komunikace do lokální databáze na počítači.
 
Zapisovaný obsah musí odpovídat zapisované db. proměnné. Pokud se zapisuje do jednoduché db. proměnné, pak musí být DATA jednoduchá hodnota. Pokud se zapisuje matice (i její část), pak musí být DATA 2-rozměrné pole, jehož počet řádků a sloupců odpovídá počtu zapisovaných řádků a sloupců. v tom případě nezáleží na počátečních indexech DATA ale pouze na rozměrech. Při zápisu právě jednoho prvku db. matice může být DATA jak jednoduchá hodnota tak i 2-rozměrné pole o jednom řádku a jednom sloupci.
 
DATA musí být takového typu, aby bylo možno jeho hodnoty zapsat do db. proměnné bez ztráty informace.
Syntaxe:
Integer LocalPutData(Long WID, Integer Row, Integer Col, Integer Rows, Integer Cols, Variant DATA)
Parametry:
WID(Long) WID db. proměnné pro čtení.
Row(Integer)
Pokud zapisovaná db. proměnná je jednoduchého typu, pak parametr nemá význam.
Pokud zapisovaná db. proměnná je matice, pak parametr definuje index počátečního řádku matice (indexováno od 0), kam se zapisuje.
Col(Integer)
Pokud zapisovaná db. proměnná je jednoduchého typu, pak parametr nemá význam.
Pokud zapisovaná db. proměnná je matice, pak parametr definuje index počátečního sloupce matice (indexováno od 0), kam se zapisuje.
Rows(Integer)
Pokud zapisovaná db. proměnná je jednoduchého typu, pak parametr nemá význam.
Pokud zapisovaná db. proměnná je matice, pak parametr definuje počet řádků matice, které se zapisují.
Cols(Integer)
Pokud zapisovaná db. proměnná je jednoduchého typu, pak parametr nemá význam.
Pokud zapisovaná db. proměnná je matice, pak parametr definuje počet sloupců matice, které se zapisují.
DATA(Variant) Proměnná, kam se uloží přečtená data.
Vrácená hodnota:
Příklad1:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oATC = pMe.Pm("/AtouchApp").Acx;
var nWID = 2005;
var DATA = 144;
var nState = oATC.LocalPutData(nWID, DATA);
Příklad2:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oATC = pMe.Pm("/AtouchApp").Acx;
var nWID = 2005;
var DATA = "Data array";
var nState;
DATA = DATA.SaveToVbArray();
nState = oATC.LocalPutData(nWID, 3, 0, 10, 8, DATA);
© MICROSYS, spol. s r.o.