Promotic

StationPlug - událost objektu AtouchX

Popis:
Událost je vyvolána při sledované změně stavu připojení stanice nebo PC.
Událost oznamuje změnu stavu připojení stanice nebo PC. Uživateli předkládá číslo stanice, které se změna týká, typ HW připojení, kterého se změna týká, nový stav připojení a uživatelem zadaný parametr Param.
 
Parametr HWType je bitově orientovaný. Dolních 12 bitů (D11-D0) určuje typ HW připojení (podle konstant ahwXXXX) a horní 4 bity (D15-D12) určují číslo segmentu pevné sítě.
Parametry:
Station(Integer) Číslo stanice (i PC), které se změnil stav připojení.
HWType(Integer) HW typ připojení. V případě změny stavu připojení stanice, jde o HW typ připojení, kterým je stanice Station připojena. V případě změny stavu připojení PC, jde o HW typ připojení jehož stav se změnil.
Status(Integer) Nový (aktuální) stav připojení.
Param(Long) Hodnota zadaná v metodách StationSet...Plug..
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.Debug("AtouchX.StationPlug Station=" + Station + ", HWType=" + HWType + ", Status=" + Status + ", Param=" + Param);
© MICROSYS, spol. s r.o.