Update cookies preferences
Promotic

DbResetAlarm - metoda objektu AtouchX

Popis:
Zruší sledování alarmu.
Metoda zruší sledování alarmů. Zruší se takové alarmy, které byly zadány metodou DbAlarm nebo DbMultiSetAlarm se stejným parametrem Param.
To znamená, že dva alarmy se shodným parametrem Param jsou zrušeny metodou DbResetAlarm současně.
Pokud je požadováno nezávislé rušení alarmů, pak musí alarmy mít parametry Param různé.

Hodnota 0 (nula) parametru Param způsobí, že se zruší všechny alarmy.
 
Od volání metody DbResetAlarm se přestane vyvolávat událost DbAlarm pro zrušené alarmy.
Syntaxe:
Integer DbResetAlarm(Long Param)
Parametry:
Param(Long) Hodnota parametru (dříve zadaného v metodě DbAlarm nebo DbMultiSetAlarm), podle kterého se provede zrušení alarmu.
Vrácená hodnota:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oATC = pMe.Pm("/AtouchApp").Acx;
var nParam = 60;
var nInfo = oATC.DbResetAlarm(nParam);
© MICROSYS, spol. s r.o.