Promotic

DbResetAlarm - metoda objektu AtouchX

Popis:
Zruší sledování alarmu.
Metoda zruší sledování alarmů. Zruší se takové alarmy, které byly zadány metodou DbAlarm nebo DbMultiSetAlarm se stejným parametrem Param. V praxi to znamená, že dva alarmy se shodným parametrem Param metoda DbResetAlarm zruší vždy naráz. Pokud je požadováno nezávislé rušení alarmů, pak musí alarmy mít parametry Param různé.
 
Hodnota 0 (nula) parametru Param způsobí, že se zruší všechny alarmy.
 
Od volání metody DbResetAlarm se přestane vyvolávat událost DbAlarm pro zrušené alarmy.
Syntaxe:
Integer DbResetAlarm(Long Param)
Parametry:
Param(Long) Hodnota parametru (dříve zadaného v metodě DbAlarm nebo DbMultiSetAlarm), podle kterého se provede zrušení alarmu.
Vrácená hodnota:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oATC = pMe.Pm("/AtouchApp").Acx;
var nParam = 60;
var nInfo = oATC.DbResetAlarm(nParam);
© MICROSYS, spol. s r. o.