Update cookies preferences
Promotic

NetGetTime - metoda objektu AtouchX

Popis:
Přečte čas stanice.
Metoda přečte čas stanice. Čtení je asynchronní, po ukončení čtení je vyvolána událost EndNetGetTime, která oznámí výsledek komunikace a přečtený čas přímo ve formátu VBA. Do události se také předá hodnota Param, která slouží uživateli k vlastní identifikaci.
Syntaxe:
Integer NetGetTime(Long Station, Variant Param)
Parametry:
Station(Long) Číslo stanice, ze které se má přečíst čas.
Param(Variant) Hodnota, která se beze změny předá do události ukončení čtení času.
Vrácená hodnota:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oATC = pMe.Pm("/AtouchApp").Acx;
var nStation = 2;
var nParam = 100;
var nState = oATC.NetGetTime(nStation, nParam);
© MICROSYS, spol. s r.o.